Items where Author is " Alföldy Jenő"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 91.

Article

Alföldy Jenő: Két változat egy témára : a tárgyias líra korlátlan lehetőségei : Babits Mihály és Weöres Sándor szonettje a kovácsistenről. Tiszatáj, (67) 144. pp. 1-8. (2013)

Alföldy Jenő: Egyetértésben és vitában egy német klasszikussal : Tornai József: Gottfried Benn mérgei : [tanulmány]. Tiszatáj, (66) 1. pp. 71-77. (2012)

Alföldy Jenő: A humor Kálnoky László költészetében - A költő születési centenáriumán. Tiszatáj, (66) 11. pp. 61-65. (2012)

Alföldy Jenő: Holdezüst, tiszavirág : Pintér Lajos két verseskönyve: Ezüst (2007); Tiszavirág (2009). Tiszatáj, (64) 5. pp. 80-84. (2010)

Alföldy Jenő: Közelebb a látomáshoz : Juhász Ferenc: A gyermekkor csontváza – Új versek 2006–2010. Tiszatáj, (64) 10. pp. 51-60. (2010)

Alföldy Jenő: „Mert az maga tűz” : Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. Tiszatáj, (63) 3. pp. 95-103. (2009)

Alföldy Jenő: Tariménes utazásai a Gemenci erdőtől Newcastle-ig, Rómáig és Guyanáig : Kabdebó Tamás: 75. Novellák, elbeszélések. Tiszatáj, (63) 12. pp. 80-84. (2009)

Alföldy Jenő: A „csillaggal kiszemelt” költő: Utassy József Válogatott versei. Tiszatáj, (61) 3. pp. 51-56. (2007)

Alföldy Jenő: A lelkiismeret szava : két költő a szülötte városból. Apor Elemér és Kálnoky László szellemi kapcsolatáról. Tiszatáj, (61) 9. pp. 52-55. (2007)

Alföldy Jenő: Személyes és közös múlt. Tiszatáj, (59) 105. pp. 1-12. (2005)

Alföldy Jenő: Egy hajdani-örök nő – ma : Weöres Sándor: Psyché. Tiszatáj, (58) 101. pp. 1-24. (2004)

Alföldy Jenő: Kis történetek a derű fénykörével : Annus József: Eltérített Pegazus : földreszállt emlékek, anekdoták : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (58) 2. pp. 82-85. (2004)

Alföldy Jenő: Önarckép háttérrel : Csoóri Sándor: Vadfiú hajnal. Tiszatáj, (58) 97. pp. 1-10. (2004)

Alföldy Jenő: Emlékek jelenidőben : Ágh István: Semmi sem úgy : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (57) 9. pp. 95-99. (2003)

Alföldy Jenő: "Pokolzajt zavaró harci jaj" : Illyés Gyula: Bartók. Tiszatáj, (57) 90. pp. 1-5. (2003)

Alföldy Jenő: Tények feltárása, legendák oszlatása : Tüskés Tibor: A határtalan énekese : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (57) 6. pp. 75-79. (2003)

Alföldy Jenő: A zarándok útja : Domokos Mátyás: A porlepte énekes : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (57) 6. pp. 80-85. (2003)

Alföldy Jenő: Valami rendben van : Rába György: A jelenlét furfangjai : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (56) 10. pp. 112-116. (2002)

Alföldy Jenő: A lelkiismeret szava : Illyés Gyula: Pihegő. Tiszatáj, (56) 86. pp. 1-8. (2002)

Alföldy Jenő: Az emlékezés növekvő körei : Ágh István: A képzelet emléke : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 84-87. (2001)

Alföldy Jenő: Lírai fejlődésregény : Csontos János: Szonettregény : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 87-91. (2001)

Alföldy Jenő: Várkonyi Nándor és Weöres Sándor levélváltása. Tiszatáj, (55) 10. pp. 65-67. (2001)

Alföldy Jenő: Megjegyzések Lengyel Balázs cikkéhez. Tiszatáj, (54) 8. pp. 122-124. (2000)

Alföldy Jenő: Mindenért egészen : Tornai József: Holdfogyatkozás : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (54) 8. pp. 107-110. (2000)

Alföldy Jenő: Visszájáról a teljesség Pilinszky: a remény eretneke : adalékok az Apokrif elemzéséhez. Tiszatáj, (54) 66. pp. 1-17. (2000)

Alföldy Jenő: A besorolhatatlan : Határ Győző versei és kritikái : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (54) 5. pp. 89-94. (2000)

Alföldy Jenő: Megkülönböztet és összeköt : Orbán Ottó: Válogatott versek : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (53) 11. pp. 81-86. (1999)

Alföldy Jenő: Ágh István és költői családfája. Tiszatáj, (53) 61. pp. 1-11. (1999)

Alföldy Jenő: Annus József: A meggyfa magasában : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (52) 10. pp. 82-85. (1998)

Alföldy Jenő: Nagy tett-toll : [novella]. Tiszatáj, (52) 8. pp. 32-41. (1998)

Alföldy Jenő: Önvédelem a többiekért is : Gergely Ágnes: Necropolis : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (52) 6. pp. 87-91. (1998)

Alföldy Jenő: Csontos János: Határfolyam : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 6. pp. 92-94. (1996)

Alföldy Jenő: Értelmes szem - ihletett szó : Csanádi Imre: Írott képek. Tiszatáj, (50) 38. pp. 1-12. (1996)

Alföldy Jenő: Kálnoky László költészete. Tiszatáj, (49) 10. pp. 66-76. (1995)

Alföldy Jenő: Rába György: Közbeszólás. Tiszatáj, (49) 4. pp. 83-86. (1995)

Alföldy Jenő: A létezés ihlete : Nemes Nagy Ágnes költészete. Tiszatáj, (49) 29. pp. 1-12. (1995)

Alföldy Jenő: Deák László: Az árvaság kora. Tiszatáj, (48) 11. pp. 91-92. (1994)

Alföldy Jenő: Doktor Senky, a világteremtő : Weöres Sándorról. Tiszatáj, (48) 15. pp. 1-14. (1994)

Alföldy Jenő: Marsall László: Város papírmadárból. Tiszatáj, (48) 10. pp. 80-84. (1994)

Alföldy Jenő: Végső érv: az élet. Tiszatáj, (48) 4. pp. 56-58. (1994)

Alföldy Jenő: A nem-professzionista lírikus : Tóth Erzsébet : Arcod mögött május. Tiszatáj, (48) 4. pp. 92-94. (1994)

Alföldy Jenő: Koppintások : Hérakleitosz Karinthyában ; Pilinszky János: Naplóbejegyzés; Takáts Gyula: Szüret előtt a Bece-hegyen ; Rába György: Rovásírás ; Nemes Nagy Ágnes: Objektív líra ; Tóth Bálint: Állásfoglalás ; Fabó Kinga: Verset írok ; Karinthy Ferenc: Visszakoppintás : [vers- és novellaparódiák]. Tiszatáj, (47) 10. pp. 34-41. (1993)

Alföldy Jenő: Tárgy: a lírai személyiség : Rába György: Kézrátétel. Tiszatáj, (47) 4. pp. 86-90. (1993)

Alföldy Jenő: Farkas Árpád: A szivárgásban. Tiszatáj, (46) 6. pp. 92-95. (1992)

Alföldy Jenő: Fél párbeszéd : Kálnoky László születésének 80. évfordulóján : [tanulmány]. Tiszatáj, (46) 9. pp. 40-46. (1992)

Alföldy Jenő: Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt : [műelemzés]. Tiszatáj, (46) 11. pp. 74-81. (1992)

Alföldy Jenő: Koppintások : [versparódiák]. Tiszatáj, (46) 4. pp. 38-47. (1992)

Alföldy Jenő: Két sarkpont között : Marsall László: Holdraforgó. Tiszatáj, (45) 12. pp. 92-95. (1991)

Alföldy Jenő: A megértés szolgálatában : Kiss Ferenc: Csoóri Sándor. Tiszatáj, (45) 5. pp. 82-86. (1991)

Alföldy Jenő: Szőcs Géza: A sirálybőr cipő. Tiszatáj, (44) 7. pp. 57-60. (1990)

Alföldy Jenő: A jobb sorsra érdemes ember Kertész Ákos regényeiben. Tiszatáj, (44) 11. pp. 67-73. (1990)

Alföldy Jenő: Profán ikon Nagy Lászlóról, egy verselemzés ürügyén. Tiszatáj, (43) 12. pp. 86-92. (1989)

Alföldy Jenő: A személyestől az egyetemesig : Weöres Sándor: A sebzett föld éneke. Tiszatáj, (43) 10. pp. 92-95. (1989)

Alföldy Jenő: Az utolsó lélegzetig : Kálnoky László: Egy mítosz születése, Téli napló 1982—1983. Tiszatáj, (40) 4. pp. 85-87. (1986)

Alföldy Jenő: A definíciók természete : Lator László: Fellobban, elhomályosul. Tiszatáj, (40) 6. pp. 105-107. (1986)

Alföldy Jenő: Lukács György centenáriumán. Tiszatáj, (39) 5. pp. 31-36. (1985)

Alföldy Jenő: A közösség énekese : Benjámin László hetvenedik születésnapján. Tiszatáj, (39) 12. pp. 81-84. (1985)

Alföldy Jenő: Egy költészet kiteljesedése : Kálnoky Lászlóról : [tanulmány]. Tiszatáj, (37) 3. pp. 70-76. (1983)

Alföldy Jenő: Pályakezdő költők 1981-ben. Tiszatáj, (37) 4. pp. 87-94. (1983)

Alföldy Jenő: Verses családregény : Orbán Ottó: Helyzetünk az óceánon. Tiszatáj, (37) 12. pp. 79-82. (1983)

Alföldy Jenő: Incipit vita nuova : a Beatrice apródjairól. Tiszatáj, (36) 11. pp. 75-82. (1982)

Alföldy Jenő: Tájak, tárgyak lelke : Mándy Iván: Tájak, az én tájaim. Tiszatáj, (36) 5. pp. 56-60. (1982)

Alföldy Jenő: Ikarosz súg : Orbán Ottó: A visszacsavart láng : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (35) 4. pp. 108-112. (1981)

Alföldy Jenő: A Kossuth-apokrif : Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (35) 11. pp. 53-57. (1981)

Alföldy Jenő: Villanó öröm : Rába György: Rovások : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (35) 1. pp. 68-71. (1981)

Alföldy Jenő: Élni a hagyománnyal : Kiss Annáról : [tanulmány]. Tiszatáj, (35) 2. pp. 57-60. (1981)

Alföldy Jenő: A sarkítás Akhilleusza : Eörsi István: Ürügyeim : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (35) 6. pp. 84-87. (1981)

Alföldy Jenő: Csoóri Sándor: Vadfiú hajjal : [verselemzés]. Tiszatáj, (34) 2. pp. 60-65. (1980)

Alföldy Jenő: Jóslás a mi időnkről ; Bevezetésféle Csoóri Sándor költészetébe. Tiszatáj, (34) 11. pp. 34-39. (1980)

Alföldy Jenő: Petrőczi Éva: Heléna bálja : [verselemzés]. Tiszatáj, (34) 1. pp. 82-83. (1980)

Alföldy Jenő: Tóth Erzsébet: Egy végtelen vers közepe : [verselemzés]. Tiszatáj, (34) 1. pp. 80-81. (1980)

Alföldy Jenő: A tanítvány. Tiszatáj, (34) 4. pp. 37-41. (1980)

Alföldy Jenő: Benjámin László: Két évtized. Tiszatáj, (33) 10. pp. 52-57. (1979)

Alföldy Jenő: Benjámin László: Vallomások, viták : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (33) 11. pp. 59-63. (1979)

Alföldy Jenő: Rónay György: Balassitól Adyig : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (33) 1. pp. 97-100. (1979)

Alföldy Jenő: A kilátótorony meg a környéke : jegyzetek Szőcs Géza új verseskönyvéről. Tiszatáj, (33) 4. pp. 46-49. (1979)

Alföldy Jenő: Csorba Győző élethadjárata : [tanulmány]. Tiszatáj, (32) 4. pp. 87-90. (1978)

Alföldy Jenő: Jegyzetek a Nyolcvan huszárhoz. Tiszatáj, (32) 12. pp. 81-85. (1978)

Alföldy Jenő: Az anyanyelv ihlete. Tiszatáj, (31) 11. pp. 53-55. (1977)

Alföldy Jenő: Lebontották a szélmalmokat : Papp Lajos : A domb mögött. Tiszatáj, (31) 5. pp. 92-94. (1977)

Alföldy Jenő: Székely Magda verseiről. Tiszatáj, (31) 1. pp. 76-79. (1977)

Alföldy Jenő: Versek a farmerzsebben : Utassy József : Csillagok árvája. Tiszatáj, (31) 9. pp. 90-93. (1977)

Alföldy Jenő: Aki megmérte önmagát : Kálnoky László költészetéről. Tiszatáj, (30) 8. pp. 62-70. (1976)

Alföldy Jenő: Az őszinteség lépcsőin : sorok a 80 éve született Lengyel Józsefről. Tiszatáj, (30) 8. pp. 48-51. (1976)

Alföldy Jenő: Elérhető gondok : fiatal költészetünkről : [tanulmány]. Tiszatáj, (29) 8. pp. 38-43. (1975)

Alföldy Jenő: A Semmi édenében : Tandori Dezső verseiről. Tiszatáj, (29) 3. pp. 81-85. (1975)

Alföldy Jenő: A mai poétára : Veress Miklós: Bádogkirály : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (29) 9. pp. 85-89. (1975)

Alföldy Jenő: A rossz tudása - és az élni nem tudás : Petri György: Körülírt zuhanás : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (29) 5. pp. 80-83. (1975)

Alföldy Jenő: Hamlet, vívóállásban : Csoóri Sándor arcképéhez. Tiszatáj, (28) 4. pp. 68-75. (1974)

Alföldy Jenő: A vakfolt körül : Marsall László verseiről. Tiszatáj, (27) 4. pp. 88-93. (1973)

Full journal

Személyes és közös múlt.

This list was generated on 2024. május 23. 02:43:48 CEST.