Items where Year is 1985

Number of items: 237.

Tiszatáj 1985/1.

Tiszatáj 1985/2.

Tiszatáj 1985/3.

Tiszatáj 1985/4.

Tiszatáj 1985/5.

Tiszatáj 1985/6.

Tiszatáj 1985/7.

Tiszatáj 1985/8.

Tiszatáj 1985/9.

Tiszatáj 1985/10.

Tiszatáj 1985/11.

Tiszatáj 1985/12.

Csoóri Sándor: A világ emlékművei ; Énekek éneke ; Nyár-éjféli zápor ; Földi történet : [versek]. Tiszatáj, (39) 1. pp. 3-4. (1985)

Marsall László: Öregek : A tanyasi öreg ; Gé-bácsi ; Ákos bácsi : [versei]. Tiszatáj, (39) 1. pp. 5-6. (1985)

Horgas Béla: Időmegállítás ; ír ; Sorok ; Egy arc átváltozásai : [versek]. Tiszatáj, (39) 1. pp. 6-8. (1985)

Németh József: Legeltetés holdfénynél : [festmény]. Tiszatáj, (39) 1. p. 8. (1985)

Mocsár Gábor: ...eleitől fogva : katonaruhában : [önéletíró]. Tiszatáj, (39) 1. pp. 9-24. (1985)

Németh József: Pásztor : [festmény]. Tiszatáj, (39) 1. p. 24. (1985)

Bajor Andor: Szülőföld ; Anyanyelv : [versek]. Tiszatáj, (39) 1. pp. 25-27. (1985)

Tolnai Ottó: Kétsoros ; Tolsztoj ; A szellem kész (kész-e) de a hús még gyenge (rózsaszín nulla) ; Wilhelm a pecsétpárnán ; Ollókat : [versek]. Tiszatáj, (39) 1. pp. 27-29. (1985)

Németh József: Leány és bivaly : [festmény]. Tiszatáj, (39) 1. p. 29. (1985)

Fekete Gyula: Tengercsepp : aforizmák, gondolati futamok, írói noteszlapok. Tiszatáj, (39) 1. pp. 30-45. (1985)

Ablonczy László: Tamási Áron angyali jókívánságai. Tiszatáj, (39) 1. pp. 46-47. (1985)

Tamási Áron: Gazdag erdélyi karácsony. Tiszatáj, (39) 1. pp. 47-50. (1985)

Németh József: Évszakok : [festmény]. Tiszatáj, (39) 1. p. 50. (1985)

Tóth Béla: Tiszajárás : 60. Tiszatáj, (39) 1. pp. 51-54. (1985)

Kiss Gy. Csaba and Ferenczi László and Pomogáts Béla and Szopori Nagy Lajos and Vajda György Mihály and Gyivicsán Anna and Dobossy László: A nemzeti irodalmak határai. Tiszatáj, (39) 1. pp. 55-69. (1985)

Melczer Tibor: "A hűség törhetetlen" : Fodor András: Szó, zene, kép. Tiszatáj, (39) 1. pp. 70-74. (1985)

Tüskés Tibor: Az irgalmas értelem szavai : beszélgetések Pilinszky Jánossal. Tiszatáj, (39) 1. pp. 75-79. (1985)

Vigh Károly: Padovától Trianonig : Ormos Mária könyve. Tiszatáj, (39) 1. pp. 79-83. (1985)

Serfőző Lajos: Shvoy Kálmán és irományai. Tiszatáj, (39) 1. pp. 83-88. (1985)

Szuromi Pál: Az anyaföld balladája : Németh József: Tarló. Tiszatáj, (39) 1. pp. 89-92. (1985)

Németh József: Fiú gereblyével : [festmény]. Tiszatáj, (39) 1. p. 92. (1985)

Grezsa Ferenc: Tízéves a Kincskereső. Tiszatáj, (39) 1. pp. 93-96. (1985)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (39) 1. p. 96. (1985)

Németh József: Tarló : [festmény]. Tiszatáj, (39) 1. p. 97. (1985)

Illyés Gyula: A barátságról : [esszé]. Tiszatáj, (39) 2. pp. 3-5. (1985)

Mocsár Gábor: ...eleitől fogva : katonaruhában : [önéletírás]. Tiszatáj, (39) 2. pp. 6-16. (1985)

Tóth Béla: Tiszajárás : 61. Tiszatáj, (39) 2. pp. 17-21. (1985)

Tornai József: Harc a csodamalommal. Tiszatáj, (39) 2. pp. 22-32. (1985)

Kiss Dénes: Dalban született nemzet. Tiszatáj, (39) 2. pp. 32-37. (1985)

Csoóri Sándor: Finn költők estje. Tiszatáj, (39) 2. pp. 37-40. (1985)

Hogy törlesszek a tejéért? ; Halhívogató ; Semmitlen sírok azóta : [finn népköltések]. Tiszatáj, (39) 2. pp. 41-42. (1985)

Haavikko Paavo: Hogy ne tűnj el észrevétlen ; A legutolsó határon túlra : [versek]. Tiszatáj, (39) 2. p. 43. (1985)

Nummi Lassi: Búcsú a szerelemtől ; Az vagy te nekem : [versek]. Tiszatáj, (39) 2. pp. 44-45. (1985)

Holappa Pentti: Hallgatok ; Roskatag házat : [versek]. Tiszatáj, (39) 2. pp. 45-46. (1985)

Manner Eeva-Liisa: Teoréma : [vers]. Tiszatáj, (39) 2. pp. 46-47. (1985)

Turkka Sirkka: A fák belsejében : [vers]. Tiszatáj, (39) 2. p. 47. (1985)

Korom Mihály: Az új, a népi demokratikus államszervezet kialakulása. Tiszatáj, (39) 2. pp. 48-60. (1985)

Vekerdi László: "Esött a hó, éngöm bélepött" : emlékezés Fülep Lajosra. Tiszatáj, (39) 2. pp. 61-71. (1985)

Csűrös Lajos: Fülep Lajos — Baksay Sándorról. Tiszatáj, (39) 2. pp. 71-75. (1985)

Fülep Lajos and Dutka Ákos: Fülep Lajos és Dutka Ákos leveleiből. Tiszatáj, (39) 2. pp. 75-84. (1985)

Tüskés Tibor: "Kedves Tanító Úr" : Fülep Lajos levelei Császár Jánosnak. Tiszatáj, (39) 2. pp. 84-96. (1985)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (39) 2. p. 96. (1985)

Utassy József: Hóember ; Cinke : [vers]. Tiszatáj, (39) 3. p. 3. (1985)

Németh László: Németh László levelei Illyés Gyulához. Tiszatáj, (39) 8. pp. 3-77. (1985)

Kiss Benedek: Bruno-dalok : [versek]. Tiszatáj, (39) 3. pp. 4-10. (1985)

Pintér Lajos: Nagy László úr ír. Tiszatáj, (39) 3. pp. 11-12. (1985)

Mocsár Gábor: ...eleitől fogva : katonaruhában : [önéletírás]. Tiszatáj, (39) 3. pp. 13-22. (1985)

Fekete Gyula: Tengercsepp : aforizmák, gondolati futamok, írói noteszlapok. Tiszatáj, (39) 3. pp. 23-33. (1985)

Tóth Béla: Tiszajárás : 62. Tiszatáj, (39) 3. pp. 34-38. (1985)

Simon Péter: Földreform és újjáépítés. Tiszatáj, (39) 3. pp. 39-46. (1985)

Király István: Az emberválság regénye: Kosztolányi Édes Annája. Tiszatáj, (39) 3. pp. 47-67. (1985)

Kiss Ferenc: A Kínai kancsó. Tiszatáj, (39) 3. pp. 68-74. (1985)

Fried István: A román—magyar irodalmi kapcsolatok jellegéhez. Tiszatáj, (39) 3. pp. 75-82. (1985)

Grezsa Ferenc: Emlékkönyv Illyés Gyuláról. Tiszatáj, (39) 3. pp. 83-88. (1985)

Görömbei András: Szakolczay Lajos: Dunának, Oltnak. Tiszatáj, (39) 3. pp. 88-90. (1985)

Imre László: Esterházy Péter: Kis Magyar Pornográfia. Tiszatáj, (39) 3. pp. 90-94. (1985)

Olasz Sándor: Sziládi János: Kísérlet. Tiszatáj, (39) 3. pp. 94-96. (1985)

Ablonczy László: A világítópróba abbamaradt... : beszélgetés Horvai Istvánnal. Tiszatáj, (39) 3. pp. 97-112. (1985)

Németh László, a vásárhelyi tanár : [fénykép]. Tiszatáj, (39) 3. p. 129. (1985)

Kalász László: Készülődött ; Új lapátom ; Olyan fehér : [versek]. Tiszatáj, (39) 4. pp. 3-4. (1985)

Bella István: Verseim elé : [vers]. Tiszatáj, (39) 4. p. 4. (1985)

Utassy József: Irdatlan ég alatt : [vers]. Tiszatáj, (39) 4. pp. 5-13. (1985)

Kovács István: A sziklagörgetés alól felmentett Sziszifusz ; Tó — vert fényben. Tiszatáj, (39) 4. p. 13. (1985)

Buda Ferenc: Mi híja még mi híja már : [vers]. Tiszatáj, (39) 4. p. 14. (1985)

Serfőző Simon: Intettük volna : [vers]. Tiszatáj, (39) 4. p. 14. (1985)

Mocsár Gábor: ...eleitől fogva : [önéletírás]. Tiszatáj, (39) 4. pp. 15-28. (1985)

Ágh István: Ujjongó víz ; Balassi Szép magyar komédiájára : [versek]. Tiszatáj, (39) 4. p. 29. (1985)

Raffai Sarolta: Abban fényeskedsz ; Isten fogott kézen ; Még egyszer ; Borostyánkő ölelésben : [vers]. Tiszatáj, (39) 4. pp. 30-31. (1985)

Rózsa Endre: Az alkotó arcképe aggastyán korából ; Örömeink születése ; Avítt foglalkozások : [versek]. Tiszatáj, (39) 4. pp. 31-33. (1985)

Funk Miklós: Cseres Tibor születésnapjára. Tiszatáj, (39) 4. pp. 34-35. (1985)

Csoóri Sándor: Emlékező sorok a prózaíró Illyésre. Tiszatáj, (39) 4. pp. 36-40. (1985)

Tóth Béla: Tiszajárás : 63. Tiszatáj, (39) 4. pp. 41-46. (1985)

Izsák Lajos: Az újjászerveződött társadalom és a pártok a felszabadult Magyarországon. Tiszatáj, (39) 4. pp. 47-56. (1985)

Köpeczi Béla: Erdei Ferenc, a politikai gondolkodó. Tiszatáj, (39) 4. pp. 57-65. (1985)

Horgas Béla: Korrektúra. Tiszatáj, (39) 4. pp. 66-67. (1985)

Levendel Júlia: Vastőrökül. Tiszatáj, (39) 4. pp. 68-70. (1985)

Szigeti Lajos Sándor: "A szó kihűl" : József Attila csönd-verseiről. Tiszatáj, (39) 4. pp. 70-80. (1985)

Jakócs Dániel: L. N. Tolsztoj és a magyar kultúra. Tiszatáj, (39) 4. pp. 81-87. (1985)

Laksin V.: Interjúk Lev Tolsztojjal. Tiszatáj, (39) 4. pp. 87-93. (1985)

Zimonyi Zoltán: Azonosítási kísérlet — robotkép után : utószó a Hetek antológiájához. Tiszatáj, (39) 4. pp. 94-101. (1985)

Ablonczy László: Segítsd a királyt! : István-drámák és Ratkó József műve. Tiszatáj, (39) 4. pp. 102-106. (1985)

Heitler László: Kurucz D. István: Tanácsköztársaság című falképéről. Tiszatáj, (39) 4. pp. 106-111. (1985)

Koltay-Kastner Jenő : 1892-1985 : [gyászhír]. Tiszatáj, (39) 4. p. 112. (1985)

Kanyó Zoltán : 1940-1985 : [gyászhír]. Tiszatáj, (39) 4. p. 112. (1985)

Csorba Győző: Lélegzet-eszperantó ; Hosszabb : [versek]. Tiszatáj, (39) 5. pp. 3-4. (1985)

Fodor András: Töredék ; Süvít mindenfelől... : [versek]. Tiszatáj, (39) 5. pp. 4-5. (1985)

Marsall László: Öreg Varjas ; Péter Rózsa professzor-asszony ; A nagy halász-vadász Mester : [versek]. Tiszatáj, (39) 5. pp. 6-7. (1985)

Jókai Anna: A nagynéni levelei : [novella]. Tiszatáj, (39) 5. pp. 8-19. (1985)

Zalán Tibor: Post-onirikus meditáció : [vers]. Tiszatáj, (39) 5. pp. 18-19. (1985)

Józsa Fábián: Tűz! Tűz! ; Csuda dolgok : [versek]. Tiszatáj, (39) 5. pp. 20-21. (1985)

Funk Miklós: Tata/ Sándor 75. születésnapjára. Tiszatáj, (39) 5. pp. 22-23. (1985)

Tóth Béla: Tiszajárás : 64. Tiszatáj, (39) 5. pp. 24-30. (1985)

Alföldy Jenő: Lukács György centenáriumán. Tiszatáj, (39) 5. pp. 31-36. (1985)

Vörös László: „...a legkisebb dal ugyanolyan intenzív totalitás, mint a leghatalmasabb eposz" : megjegyzések Lukács György totalitáselméletéhez. Tiszatáj, (39) 5. pp. 36-43. (1985)

Szabó Tibor: Lukács és a demokrácia. Tiszatáj, (39) 5. pp. 43-53. (1985)

Balogh Tibor: Nagy András: Kedves Lukács. Tiszatáj, (39) 5. pp. 53-55. (1985)

Berkes Tamás: Jaroslav Seifert Nobel-díja. Tiszatáj, (39) 5. pp. 56-58. (1985)

Seifert Jaroslav: Marche Funèbre ; Ajánlás ; Egy kórház, Motolban ; A Föld súlya : [versek]. Tiszatáj, (39) 5. pp. 59-62. (1985)

Bálint Csanád: Mérföldkő a kora középkor kutatásában : a Magyarország története tíz kötetben első kötetéről. Tiszatáj, (39) 5. pp. 63-66. (1985)

Gergely András: Kisfalud/ Katalin: Matthlas rex ; Ifj. Barta János: A kétfejű sas árnyékában : [kritikák]. Tiszatáj, (39) 5. pp. 67-70. (1985)

Mérei Gyula: Helyét kereső Magyarország : Varga János munkáiról. Tiszatáj, (39) 5. pp. 70-80. (1985)

Papp István Géza: Egy, a „gyógyíthatatlan magányosok" közül : Antalffy György Szalay László-monográfiájáról. Tiszatáj, (39) 5. pp. 80-82. (1985)

Bába Iván: Egy születésnapi köszöntő olvasása után. Tiszatáj, (39) 5. pp. 82-84. (1985)

Rosonczy Ildikó: Scserbatov: Paszkevics Magyarországon. Tiszatáj, (39) 5. pp. 84-88. (1985)

T. Bíró Zoltán: „...a siker minden reménye nélkül..." : kortársak Bajcsy-Zsilinszky Endréről. Tiszatáj, (39) 5. pp. 88-93. (1985)

Lázár István: Küzdelem a történelemmel : Száraz György: Történelem jelenidőben. Tiszatáj, (39) 5. pp. 94-96. (1985)

Pintér Lajos: Istenhegyi dúdoló ; Körhinta : [vers]. Tiszatáj, (39) 6. pp. 3-4. (1985)

Szőcs Géza: Látlak nyírfáid közt, karácsonykor ; Fedetlen fővel a csigalépcsőn ; Feketetón, egyedül : [versek]. Tiszatáj, (39) 6. pp. 4-7. (1985)

Grendel Lajos: Legutolsó ítélet : [elbeszélés]. Tiszatáj, (39) 6. pp. 8-23. (1985)

Mezey Katalin: Nyugodt jövő ; Régi hibánk : [versek]. Tiszatáj, (39) 6. pp. 24-25. (1985)

Oláh János: Három szonett : Szétmállik minden ; Vess számot ; Nem szólni semmit : [vers]. Tiszatáj, (39) 6. pp. 25-26. (1985)

Géczi János: A mából : [vers]. Tiszatáj, (39) 6. pp. 27-31. (1985)

Kurucz Gyula: Szeretve tisztelt : [novella]. Tiszatáj, (39) 6. pp. 32-38. (1985)

Tóth Béla: Tiszajárás : 65. Tiszatáj, (39) 6. pp. 39-43. (1985)

Mocsár Gábor: A tizedik ember : Horváth Dezső könyvéről. Tiszatáj, (39) 6. pp. 44-50. (1985)

T. Bíró Zoltán: Kölcsey : eszmei-politikai fejlődésrajz. Tiszatáj, (39) 6. pp. 51-76. (1985)

Fried István: A cseh—magyar kapcsolatok jellegéhez. Tiszatáj, (39) 6. pp. 77-83. (1985)

Görömbei András: Illyés Gyula: Csak igazat. Tiszatáj, (39) 6. pp. 84-87. (1985)

Márkus Béla: A csapda neve : Galgóczi Erzsébet: Vidravas. Tiszatáj, (39) 6. pp. 87-91. (1985)

Grezsa Ferenc: Kiss Ferenc: ,,Fölrepülni rajban...". Tiszatáj, (39) 6. pp. 92-95. (1985)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (39) 6. p. 96. (1985)

Illyés Gyula: Emlék-bánya : [esszé]. Tiszatáj, (39) 7. pp. 3-11. (1985)

Salló István: Puszták népe : [faragvány]. Tiszatáj, (39) 7. p. 11. (1985)

Csoóri Sándor: Mátrai erdő ; Esztergomi töredék ; Májusi sütkérezés ; Önarckép, egyetlen tollvonással ; A járdára ejtett szőlőszemben : [versek]. Tiszatáj, (39) 7. pp. 12-14. (1985)

Ágh István: Viráglányok : [versek]. Tiszatáj, (39) 7. pp. 14-15. (1985)

Kálnoky László: Holtidény : [vers]. Tiszatáj, (39) 7. pp. 16-17. (1985)

Vecsernyés Imre: A kötet a végső szövegek ügye : beszélgetés Petri Csathó Ferenccel. Tiszatáj, (39) 7. pp. 18-22. (1985)

Petri Csathó Ferenc: Urnafal ; P. F. rajkrónikás feljegyzéseiből ; Mese a félmúltból ; Prométheusz és isten párbeszéde ; Casanova utolsó éjszakája : [versek]. Tiszatáj, (39) 7. pp. 23-25. (1985)

Szepesi Attila: Rouault: Külváros ; Télelő : [versek]. Tiszatáj, (39) 7. pp. 25-26. (1985)

Nagy Gáspár: Talán így marad... ; Ilyen világ ; Egy feljövő kiscsapatra ; Örvényekkel ; Míg házadban... ; Történelem : [versek]. Tiszatáj, (39) 7. pp. 26-28. (1985)

Serfőző Simon: A mának él ; Ami lealacsonyít : [versek]. Tiszatáj, (39) 7. p. 29. (1985)

Fekete Gyula: Tengercsepp : aforizmák, gondolati futamok, írói noteszlapok. Tiszatáj, (39) 7. pp. 30-39. (1985)

Salló István: Fáklyaláng : [faragvány]. Tiszatáj, (39) 7. p. 39. (1985)

Tóth Béla: Tiszajárás : 66. Tiszatáj, (39) 7. pp. 40-45. (1985)

Salló István: Dániel az övéi között : [faragvány]. Tiszatáj, (39) 7. p. 45. (1985)

Csetri Lajos: Kazinczy és a nyelvújítás. Tiszatáj, (39) 7. pp. 46-58. (1985)

T. Bíró Zoltán: Kölcsey : eszmei-politikai fejlődésrajz. Tiszatáj, (39) 7. pp. 59-73. (1985)

Pomogáts Béla: Könyvek menedékében : Veres Péter: Olvasónapló 1949-1953. Tiszatáj, (39) 7. pp. 74-78. (1985)

Márkus Béla: A szarvassá változtatott fiú : Serfőző Simon: Holddal világítottunk. Tiszatáj, (39) 7. pp. 78-83. (1985)

Vasy Géza: Kalász László: Nehéz a szó. Tiszatáj, (39) 7. pp. 83-85. (1985)

Monostori Imre: Bella István: Az ég falára. Tiszatáj, (39) 7. pp. 85-90. (1985)

Imre Mihály: Nagyenyedi őrhelyen : Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. Tiszatáj, (39) 7. pp. 90-93. (1985)

Kovács Gergelyné: Otthont teremtő művészet : Salló István szobrászművészetéről. Tiszatáj, (39) 7. pp. 94-96. (1985)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (39) 7. p. 96. (1985)

Földesi Ferenc and Németh László: Németh László három cikkfogalmazványa és két naplótöredéke : kéziratok a vásárhelyi emlékház archívumában. Tiszatáj, (39) 8. pp. 78-94. (1985)

[Németh László] sajkodi házában : [fénykép]. Tiszatáj, (39) 8. p. 94. (1985)

Csoóri Sándor: Németh László könyvei között. Tiszatáj, (39) 8. pp. 95-97. (1985)

Zimonyi Zoltán: Sorsok, sorsmetaforák : Németh László: Sámson. Tiszatáj, (39) 8. pp. 98-114. (1985)

[Németh László] Déry Tiborral : [fénykép]. Tiszatáj, (39) 8. p. 114. (1985)

Ablonczy László: Hitek és útvonalak : beszélgetés Lendvay Ferenccel. Tiszatáj, (39) 8. pp. 115-128. (1985)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (39) 8. p. 128. (1985)

Sajkodon, családi körben : [fénykép]. Tiszatáj, (39) 8. p. 128. (1985)

Utassy József: Átok : [vers]. Tiszatáj, (39) 9. p. 3. (1985)

Csiki László: A bőrünk vására : [vers]. Tiszatáj, (39) 9. p. 4. (1985)

Varga Imre: Leltár. A szirom-lány pusztulása ; Lakótelepi. A magány albérlője ; Sirályszárnyú katonák. Amíg a jégkor : [versek]. Tiszatáj, (39) 9. pp. 5-6. (1985)

Oláh Zoltán: Végül ; Reményünk már csak ez a vers ; Az utolsó estén : [versek]. Tiszatáj, (39) 9. pp. 7-8. (1985)

Czakó Gábor: Búcsúlevél : [novella]. Tiszatáj, (39) 9. pp. 9-21. (1985)

Jánosy István: Régi és új álmok ; Tűnődés : [versek]. Tiszatáj, (39) 9. pp. 22-23. (1985)

Kiss Dénes: Mohács sírkertjében ; Azt a tisztát! ; Pendülő éj : [versek]. Tiszatáj, (39) 9. pp. 23-24. (1985)

Vecsernyés Imre: Hölderlin regénye ; Menedék : [versek]. Tiszatáj, (39) 9. pp. 24-25. (1985)

Baka István: Levél az ötvenesztendős Simai Mihálynak. Tiszatáj, (39) 9. p. 26. (1985)

Simai Mihály: A keserű pohár ; Ekkora tél után ; Tavaszi tánc : [versek]. Tiszatáj, (39) 9. pp. 27-30. (1985)

Fábián Lászlóné Nagy Izabella: Család, gyerekkor, ifjúság. Tiszatáj, (39) 9. pp. 31-37. (1985)

Kiss Ferenc: Nagy László zsengéi. Tiszatáj, (39) 9. pp. 38-56. (1985)

Görömbei András: Nagy László Latinovits-verséről. Tiszatáj, (39) 9. pp. 57-70. (1985)

Tóth Béla: Tiszajárás : 67. Tiszatáj, (39) 9. pp. 71-75. (1985)

Grezsa Ferenc: Csoóri Sándor: Kezemben zöld ág. Tiszatáj, (39) 9. pp. 76-80. (1985)

Ágh István: A költő védő- és vád beszéde : Sipos Gyula válogatott verseiről. Tiszatáj, (39) 9. pp. 80-85. (1985)

Levendel Júlia: Kettős portré : Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő. Tiszatáj, (39) 9. pp. 85-89. (1985)

Gergely András: Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban. Tiszatáj, (39) 9. pp. 89-93. (1985)

Kovács István: Borsi-Kálmán Béla: Együtt vagy külön utakon : a Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom történetéhez. Tiszatáj, (39) 9. pp. 94-96. (1985)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (39) 9. p. 96. (1985)

Farkas Árpád: A bunker ; Ének : [versek]. Tiszatáj, (39) 10. pp. 3-4. (1985)

Fodor András: Elvesztett évszak ; Szállás az iskolában : [versek]. Tiszatáj, (39) 10. pp. 5-6. (1985)

Szöllősi Zoltán: Tavasz Ázsiában ; Parafrázis II : [versek]. Tiszatáj, (39) 10. pp. 6-7. (1985)

Csoóri Sándor: Természet és líra ; A haszon : [esszék]. Tiszatáj, (39) 10. pp. 8-21. (1985)

Markó Béla: így érkezel? ; Változik fűvel, léggyel ; Győzelmes együttlétünk ; Friss hó a könyvön : [versek]. Tiszatáj, (39) 10. pp. 22-23. (1985)

Németh László: Németh László kiadatlan írásaiból : Az öregedésről ; Levél Marczonnay Tibornak önéletrajzi regényéről ; Levél Benedek Andrásnak a Galileiről. Tiszatáj, (39) 10. pp. 24-28. (1985)

Horváth Dezső: Baka István arcképe : [fénykép]. Tiszatáj, (39) 10. p. 29. (1985)

Vecsernyés Imre: „Akkor vagyok a legszemélyesebb, amikor álarcot veszek föl" : beszélgetés Baka Istvánnal. Tiszatáj, (39) 10. pp. 29-33. (1985)

Tóth Béla: Tiszajárás : 68. Tiszatáj, (39) 10. pp. 34-39. (1985)

Sándor Iván: A remény: a reménytelenség felismerése : gondolatok Németh László kultúramodellje kapcsán. Tiszatáj, (39) 10. pp. 40-46. (1985)

Márkus Béla: Démonokkal csatázva : Utassy József összegyűjtött versei. Tiszatáj, (39) 10. pp. 47-54. (1985)

Bagi Ibolya: „Önvizsgálat és irodalom" : mai szovjet írók, esszé. Tiszatáj, (39) 10. pp. 55-60. (1985)

Tornai József: Sesztalov igéi. Tiszatáj, (39) 10. pp. 61-63. (1985)

Péter László: Bauer Hilda életműve. Tiszatáj, (39) 10. pp. 64-80. (1985)

Grezsa Ferenc: Baka István: Döbling. Tiszatáj, (39) 10. pp. 81-83. (1985)

Füzi László: „Nincsen ének, csak a szétszedett világ" : Markó Béla: Talanítás. Tiszatáj, (39) 10. pp. 84-86. (1985)

A. Szabó Magda: Livada cu visini : Harag György búcsúja. Tiszatáj, (39) 10. pp. 87-90. (1985)

Ablonczy László: Várakozunk : Harag György újvidéki rendezéséről. Tiszatáj, (39) 10. pp. 91-92. (1985)

Benkő Samu: Cseh Gusztáv kolozsvári grafikusművész emlékezete. Tiszatáj, (39) 10. pp. 92-95. (1985)

Szuromi Pál: Törékeny egyensúly : Szenti Ernő grafikáiról. Tiszatáj, (39) 10. pp. 95-96. (1985)

Marsall László: Az ősz Ádám utolsó verse ; A megvirradó ; Vén Dsuang Szi a borospohárba ; Az álmodozó : [versek]. Tiszatáj, (39) 11. pp. 3-4. (1985)

Szepesi Attila: Terentius Kolkhidis bizánci költő strófáiból : [vers]. Tiszatáj, (39) 11. pp. 4-5. (1985)

Rózsa Endre: Személycserék ; Régészet ; Nyompár ; Csendélet : [versek]. Tiszatáj, (39) 11. pp. 6-8. (1985)

Baka István: A kisfiú és a vámpírok : [kisregény]. Tiszatáj, (39) 11. pp. 9-44. (1985)

Zalán Tibor: Átzuhan sorsodon a halál ; Átfújhat szél : [versek]. Tiszatáj, (39) 11. pp. 45-47. (1985)

Tóth László: Ha a madarak megtehetnék ; Az éjszaka ; A pillangó : [versek]. Tiszatáj, (39) 11. pp. 47-48. (1985)

Tóth Béla: Tiszajárás : 69. Tiszatáj, (39) 11. pp. 49-54. (1985)

Jeszenszky Géza: Nemzettudat és nemzet : a magyar önismeret korlátai a századelőn. Tiszatáj, (39) 11. pp. 55-61. (1985)

Melczer Tibor: A nemzeti kérdés Babits pályájának tükrében : történeti áttekintés. Tiszatáj, (39) 11. pp. 61-77. (1985)

Domokos Mátyás: Csurka és a teknősbéka : A dagonyázásról. Tiszatáj, (39) 11. pp. 78-81. (1985)

Mátyás István: Csurka István: Színleírás. Tiszatáj, (39) 11. pp. 81-82. (1985)

Balogh Júlia: Az illúziók kora : Dobos László: Sodrásban. Tiszatáj, (39) 11. pp. 83-85. (1985)

Imre László: Dobai Péter: A birodalom ezredese. Tiszatáj, (39) 11. pp. 85-87. (1985)

Nikolényi István: Útkereső fesztivál : Szegedi Szabadtéri Játékok, 1985. Tiszatáj, (39) 11. pp. 88-93. (1985)

Olasz Sándor: Kálnoky László halálára. Tiszatáj, (39) 11. pp. 94-95. (1985)

Vörös László: Tóth Dezső : 1925-1985. Tiszatáj, (39) 11. pp. 95-96. (1985)

Sütő András: Advent a Hargitán : színjáték két részben. Tiszatáj, (39) 12. pp. 2-31. (1985)

Sík Ferenc: Sütő András a Nemzeti Színházban. Tiszatáj, (39) 12. pp. 32-34. (1985)

Sinkovits Imre: Esemény. Tiszatáj, (39) 12. pp. 35-36. (1985)

Bakó József: Bakó József díszlettervei az új Sütő-drámához. Tiszatáj, (39) 12. p. 37. (1985)

Görömbei András: Csillag a máglyán. Tiszatáj, (39) 12. pp. 38-49. (1985)

Joó Rudolf: A kisebbségi demokrácia fogalma. Tiszatáj, (39) 12. pp. 50-57. (1985)

Balogh Edgár: Levelesláda, tudósportrék, barangolókönyv : elkésve, három romániai könyvről. Tiszatáj, (39) 12. pp. 57-66. (1985)

Tornai József: Megcsókolom a szomjas folyót : [vers]. Tiszatáj, (39) 12. pp. 67-68. (1985)

Utassy József: Villámfényben ; Ördögszekér : [versek]. Tiszatáj, (39) 12. p. 68. (1985)

Nagy Gáspár: Szerettem az őszi nőket ; Az idők közepén ; ...A parthomályban valahol itt lépcsők... : [versek]. Tiszatáj, (39) 12. pp. 69-70. (1985)

Petrőczi Éva: Olvasónapló : [vers]. Tiszatáj, (39) 12. p. 71. (1985)

Markó Béla: Jobb, mint semmi? ; Se füst, se felhő : [versek]. Tiszatáj, (39) 12. p. 72. (1985)

Farkas Árpád: "Lerogyni nem szabad élve" : vallomás Nagy Lászlóról. Tiszatáj, (39) 12. pp. 73-80. (1985)

Alföldy Jenő: A közösség énekese : Benjámin László hetvenedik születésnapján. Tiszatáj, (39) 12. pp. 81-84. (1985)

Csoóri Sándor: Bábolna életrajza — filmen ; A festészet önvédelme : Kollár György kiállítása Esztergomban : [esszék]. Tiszatáj, (39) 12. pp. 85-93. (1985)

Grezsa Ferenc: Németh László élete képekben. Tiszatáj, (39) 12. pp. 94-95. (1985)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (39) 12. p. 96. (1985)

This list was generated on 2024. május 27. 04:50:16 CEST.