Items where Year is 1993

Number of items: 330.

Tiszatáj 1993/1.

Tiszatáj 1993/2.

Tiszatáj 1993/3.

Tiszatáj 1993/4.

Tiszatáj 1993/5.

Tiszatáj 1993/6.

Tiszatáj 1993/7.

Tiszatáj 1993/8.

Tiszatáj 1993/9.

Tiszatáj 1993/10.

Tiszatáj 1993/11.

Tiszatáj 1993/12.

Tiszatáj diákmelléklet 1993/4.

Tiszatáj diákmelléklet 1993/5.

Tiszatáj diákmelléklet 1993/6.

Tiszatáj diákmelléklet 1993/7.

Tiszatáj diákmelléklet 1993/8.

Tiszatáj diákmelléklet 1993/9.

Tiszatáj diákmelléklet 1993/10.

Tiszatáj diákmelléklet 1993/11.

Tiszatáj diákmelléklet 1993/12.

Lászlóffy Aladár: Fehér hó fia ; Légszomj : [versek]. Tiszatáj, (47) 1. pp. 3-4. (1993)

Gergely Ágnes: A 137. zsoltár : [vers]. Tiszatáj, (47) 1. p. 4. (1993)

Marsall László: A fiam ; Új temetkezés : [versek]. Tiszatáj, (47) 1. pp. 5-6. (1993)

Sigmond István: Vándorok : [novella]. Tiszatáj, (47) 1. pp. 7-15. (1993)

Szenti Ernő: [Szenti Ernő grafikája]. Tiszatáj, (47) 1. p. 15. (1993)

Széles Klára: Bölcsészemlékek és irodalomtörténet : Szeged - Kolozsvár, 1955-1992 : [memoár]. Tiszatáj, (47) 1. pp. 16-20. (1993)

Simonyi Imre: Út, cél ; Leköpött király : [versek]. Tiszatáj, (47) 1. pp. 21-22. (1993)

Szenti Ernő: [Szenti Ernő grafikája]. Tiszatáj, (47) 1. p. 22. (1993)

Huszár Sándor: Egy nyugalmazott kötéltáncos vallomásai : (mondjuk, hogy elbeszélés). Tiszatáj, (47) 1. pp. 23-47. (1993)

Krausz Tivadar: kinyitott satu; készen; nélkül nélkül; a törvényről; örökéi; Kérdezek; az élet vize; föladat; megbocsáthatatlan káromlás : [versek]. Tiszatáj, (47) 1. p. 48. (1993)

Tatár Sándor: (Líraia)t(l)an vers a költészetről -nak és -nek : [vers]. Tiszatáj, (47) 1. pp. 49-50. (1993)

Mányoki Endre: Szemközt a pusztulással : jegyzetek Herbszt Zoltán sírjára : [esszé]. Tiszatáj, (47) 1. pp. 51-53. (1993)

Sallai Éva: Irodalom és történelem : beszélgetés Fodor Andrással az 50-es évek második felének irodalmi életéről. Tiszatáj, (47) 1. pp. 54-67. (1993)

Szenti Ernő: [Szenti Ernő grafikája]. Tiszatáj, (47) 1. p. 67. (1993)

Pomogáts Béla: Erdélyi magyar városok : városi fejlődés a magyar Erdélyben. Tiszatáj, (47) 1. pp. 68-84. (1993)

Árpás Károly: Akik megtalálnak - s akiket megtalálunk : a nyelvrokonság ürügyén. Tiszatáj, (47) 1. pp. 85-88. (1993)

Tüskés Tibor: Határ Győző „irodalomtörténete". Tiszatáj, (47) 1. pp. 89-91. (1993)

Szajbély Mihály: A naplóhős bújócskája : Szíjj Ferenc : A futás napja : [verseskötet kritikája]. Tiszatáj, (47) 1. pp. 91-94. (1993)

Vörös László: „...sietős utam volt." : Herbszt Zoltán : Zsoltár a sötétben : [verseskötet kritikája]. Tiszatáj, (47) 1. pp. 94-96. (1993)

Szenti Ernő: [Szenti Ernő grafikája]. Tiszatáj, (47) 1. p. 96. (1993)

Szerkesztői asztal : Tiszatáj-díj díjazottai, 1992. Tiszatáj, (47) 1. p. 97. (1993)

Markó Béla: Érintések : [vers]. Tiszatáj, (47) 2. p. 3. (1993)

Tandori Dezső: Quasi una fantasia - Szpéró felé („Ixtlan"!) : Hamburgi derbyhét: a pálya, Domicella, egy takarékos végigszívás : [vers]. Tiszatáj, (47) 2. pp. 4-7. (1993)

Bernáth Csaba: A gazdára várva : [grafika]. Tiszatáj, (47) 2. p. 7. (1993)

Temesi Ferenc: A híd : regényrészlet. Tiszatáj, (47) 2. pp. 8-37. (1993)

Bernáth Csaba: A Székelykő alatt : [grafika]. Tiszatáj, (47) 2. p. 37. (1993)

Kabdebó Tamás: zászlóBUGYOLÁLÁS : [vers]. Tiszatáj, (47) 2. p. 38. (1993)

Horgas Béla: Időkarambol ; Mint ; A kivénhedt kapusok : [versek]. Tiszatáj, (47) 2. pp. 39-40. (1993)

Bernáth Csaba: Torockói utcarészlet : [grafika]. Tiszatáj, (47) 2. p. 40. (1993)

Sárándi József: Megtérés; Zsákutcában; Szikrák a csillagszóróról; Tudatalattimról; Az éhenkórász fogyókúrája; Másik valóság; Én és a bálna; A különös, mint olyan...; Atavizmus; Erők; (EGYÜTT)működés?; Mondatok : [versek]. Tiszatáj, (47) 2. pp. 41-43. (1993)

Cseh Károly: Időjelek; Fehér nesz; A közellét álmai; Tízezer magasából : [versek]. Tiszatáj, (47) 2. pp. 44-45. (1993)

Böjti Gábor: A könyvtár ; Lóhere ; Egy díjnyertes pázsit hiteles története : [novellák]. Tiszatáj, (47) 2. pp. 46-51. (1993)

Bernáth Csaba: Ahol kétszer kel föl a nap : [grafika]. Tiszatáj, (47) 2. p. 51. (1993)

Erdélyi Béla: Kínban-fagyban : [memoár]. Tiszatáj, (47) 2. pp. 52-55. (1993)

Szigeti Lajos Sándor: A pillanat varázsa : egy Illyés-szonett "tanulságai" : [verselemzés]. Tiszatáj, (47) 2. pp. 56-63. (1993)

Széles Klára: Látlelet kritikai életünk közelmúltjából. Tiszatáj, (47) 2. pp. 64-69. (1993)

Füzi László: Irodalmunk kulcsszavai : vendéglét, otthonosságérzet. Tiszatáj, (47) 2. pp. 70-75. (1993)

Cserjés Katalin: Halk, lankadatlan figyelem : gondolatok Mészöly Miklós új kötetéről. Tiszatáj, (47) 2. pp. 76-81. (1993)

Bernáth Csaba: Hazafelé : [grafika]. Tiszatáj, (47) 2. p. 81. (1993)

Szilágyi Márton: A tárnicsgyökér fanyar illata : Bodor Ádám: Sinistra körzet. Tiszatáj, (47) 2. pp. 82-86. (1993)

Bakonyi István: Fodor András: Meggyfa. Tiszatáj, (47) 2. pp. 87-88. (1993)

Cs. Varga István: Felfénylés - hellén igézet : Cseh Károly: Aranyháló. Tiszatáj, (47) 2. pp. 89-91. (1993)

Péter László: Zenei textológia : Bónis Ferenc: Hódolat Bartóknak és Kodálynak. Tiszatáj, (47) 2. pp. 91-95. (1993)

A Kisteleki-alapítvány pályázati fölhívása szegedi helyismereti munkára. Tiszatáj, (47) 2. p. 96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 2. p. 97. (1993)

Szepesi Attila: Táncdal : [vers]. Tiszatáj, (47) 3. pp. 3-4. (1993)

Utassy József: Cigány kesergő ; Kései tiszteletadás ; Vigyázd a tollamat vén vacsoracsillag; Nagyapám és a vadkan : [versek]. Tiszatáj, (47) 3. pp. 5-6. (1993)

Kontra Ferenc: Apis mellifica : [novella]. Tiszatáj, (47) 3. pp. 7-9. (1993)

Mányoki Endre: Szemközt a pusztulással.,. (A Culter - szurdok mélyén) : [próza]. Tiszatáj, (47) 3. p. 10. (1993)

Géczi János: [szabad kis zsandárversek] : [vers]. Tiszatáj, (47) 3. pp. 11-13. (1993)

Kukorelly Endre: Csodálkozás ; Valami csík ; Leült, és éppen ott ; Valahogy elkezdték : [versek]. Tiszatáj, (47) 3. pp. 14-15. (1993)

Mohás Lívia: Születésnapra : Jókai Annának : [irodalmi levél] (Elhangzott 1992. november 24-én az írószövetség klubjában). Tiszatáj, (47) 3. pp. 16-17. (1993)

Földessy Péter: [Grafika]. Tiszatáj, (47) 3. p. 17. (1993)

Czímer József: Páger Antal hazatérése. Tiszatáj, (47) 3. pp. 18-29. (1993)

Lukácsy Sándor: Egy irodalmi végállomás : Petőfi : Temetőben : [verselemzés]. Tiszatáj, (47) 3. pp. 30-36. (1993)

N. Horváth Béla: A költő ideje - az idő költője : Szepesi Attila költészetéről. Tiszatáj, (47) 3. pp. 37-42. (1993)

Földessy Péter: [Grafika]. Tiszatáj, (47) 3. p. 42. (1993)

Belényi Gyula: Paraszti sorsfordulók a 20. században. Tiszatáj, (47) 3. pp. 43-54. (1993)

Király István: Paraszti közelmúlt, falusi jövő : Régi helyett új gondok. Tiszatáj, (47) 3. pp. 54-67. (1993)

Vekerdi László: Bajból is megárt a sok : hozzászólás Király István cikkéhez. Tiszatáj, (47) 3. pp. 68-72. (1993)

Géczi József: Paraszti jelenidő : [memoár, esszé]. Tiszatáj, (47) 3. pp. 72-83. (1993)

Földessy Péter: [Grafika]. Tiszatáj, (47) 3. p. 83. (1993)

Tamás Attila: Görömbei András Nagy László-könyvéről. Tiszatáj, (47) 3. pp. 84-86. (1993)

Tüskés Tibor: Fehér zászló Erdély felett : Köntös-Szabó Zoltán (családi) krónikájának első része. Tiszatáj, (47) 3. pp. 87-90. (1993)

Zsélyi Ferenc: A hiányzó történet boldog véget ér : Géczi János: A torony. Tiszatáj, (47) 3. pp. 90-93. (1993)

Földessy Péter: [Grafika]. Tiszatáj, (47) 3. p. 93. (1993)

Banner Zoltán: Egy művészeti kisváros nyarai. Tiszatáj, (47) 3. pp. 94-96. (1993)

Földessy Péter: [Grafika]. Tiszatáj, (47) 3. p. 96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 3. p. 97. (1993)

Kiss Benedek: Húsvét ; Újévi vers : [versek]. Tiszatáj, (47) 4. pp. 3-4. (1993)

Szöllősi Zoltán: Ezredvégen ; Álomtöredék : [versek]. Tiszatáj, (47) 4. p. 5. (1993)

Tornai József: Ádám csodálkozása : [gondolatok]. Tiszatáj, (47) 4. pp. 6-16. (1993)

Visky András: Áhítatok : [vers]. Tiszatáj, (47) 4. pp. 17-18. (1993)

Kovács András Ferenc: Dallam ; Szegmentum ; Talizmán: Trisztán sóhaja ; Von jetzt an : [versek]. Tiszatáj, (47) 4. pp. 19-20. (1993)

Varga Mátyás: Kolozsvár : Farkas utcai színház : [grafika]. Tiszatáj, (47) 4. p. 20. (1993)

Kántor Lajos: Kolozsvári történetek : A kesztyű ; Csillag ; Hová tűnt a bolgár kalauz? : [karcolatok]. Tiszatáj, (47) 4. pp. 21-22. (1993)

Juhász Erzsébet: „Valami leköti bennem a dalt" : Egy gesztusértékű szó : A rózsa : [esszé]. Tiszatáj, (47) 4. pp. 23-27. (1993)

Varga Mátyás: Dömötör torony : [grafika]. Tiszatáj, (47) 4. p. 27. (1993)

Simonyi Imre: Tavasz, melybe beleőszültél ; Szálfa ; Borravaló ; A régi grundon ; Toronyiránt : [versek]. Tiszatáj, (47) 4. pp. 28-29. (1993)

Kabdebó Lóránt: Párhuzamosok : Szabó Lőrinc és felesége levelezése a háború után : Szabó Lőrinc feljegyzése házasságukról, 1950-ből. Tiszatáj, (47) 4. pp. 30-35. (1993)

Varga Mátyás: Blaha Lujza nyaralója, B-füred : [grafika]. Tiszatáj, (47) 4. p. 35. (1993)

Németh László: Előadásvázlat az erkölcsi fejlődésről : [esszé] : Németh László vásárhelyi levelesládájából. Tiszatáj, (47) 4. pp. 36-47. (1993)

Heiszler Vilmos: Az illanó illúzió: Közép-Európa. Tiszatáj, (47) 4. pp. 48-51. (1993)

Varga Mátyás: Dubrovnik : kút : [grafika]. Tiszatáj, (47) 4. p. 51. (1993)

Fried István: Lesz egyszer egy Közép-Európa? : A Közép-Európa diskurzus záró-nyitó gondolatai. Tiszatáj, (47) 4. pp. 52-63. (1993)

Varga Mátyás: Varsó - óváros : [grafika]. Tiszatáj, (47) 4. p. 63. (1993)

Vekerdi László: Transylván paradoxonok? Tiszatáj, (47) 4. pp. 64-76. (1993)

Bogdán László: Az új román prózáról - Avagy utak és tévutak az ő- től az én-ig. Tiszatáj, (47) 4. pp. 76-85. (1993)

Varga Mátyás: Verdi : Rigoletto: Gilda háza : [grafika]. Tiszatáj, (47) 4. p. 85. (1993)

Alföldy Jenő: Tárgy: a lírai személyiség : Rába György: Kézrátétel. Tiszatáj, (47) 4. pp. 86-90. (1993)

Szigeti Lajos Sándor: „Egy, ki márványból rak falut..." : N. Horváth Béla: József Attila és a folklór. Tiszatáj, (47) 4. pp. 91-96. (1993)

Varga Mátyás: F. Chopin szülőháza : [grafika]. Tiszatáj, (47) 4. p. 96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 4. p. 97. (1993)

Csorba Győző: A mánfai műemlék-templomban ; Ha tudnánk ; Hiába : [versek]. Tiszatáj, (47) 5. pp. 3-6. (1993)

Schéner Mihály: [Schéner Mihály rajza]. Tiszatáj, (47) 5. p. 6. (1993)

Baka István: Sztyepan Pehotnij versesfüzetéből : Testamentum : [vers]. Tiszatáj, (47) 5. p. 7. (1993)

Kalász Márton: Guildenstern ; Neniae ; Parafréniák ; Világ : [versek]. Tiszatáj, (47) 5. pp. 8-9. (1993)

Erdélyi Erzsébet and Nobel Iván: „...izgalmasan kezdődött eszmélésem a szülőföldemen" : beszélgetés Gion Nándorral. Tiszatáj, (47) 5. pp. 10-13. (1993)

Erdélyi Erzsébet and Nobel Iván: „...csak a lélek, a lelkiismeret cenzúrája létezik." : beszélgetés Bálint Tiborral. Tiszatáj, (47) 5. pp. 13-15. (1993)

Huszár Sándor: Erkölcsileg magasszintű társalgás arról, hogy a tanú a bűnös : [novella]. Tiszatáj, (47) 5. pp. 16-29. (1993)

Palocsay Zsigmond: Tőtöttnóta : Titokhántó : [versek]. Tiszatáj, (47) 5. pp. 30-32. (1993)

Szűcs Csaba: Hrabal : [novella]. Tiszatáj, (47) 5. pp. 33-35. (1993)

Schéner Mihály: [Rajz]. Tiszatáj, (47) 5. p. 35. (1993)

Rott József: Májusi tüzek : [novella]. Tiszatáj, (47) 5. pp. 36-40. (1993)

Schéner Mihály: [Schéner Mihály rajza]. Tiszatáj, (47) 5. p. 40. (1993)

Mányoki Endre: Szemközt a pusztulással... : például a folyóiratok : [esszé]. Tiszatáj, (47) 5. pp. 41-43. (1993)

Böjti Gábor: „A barátság visszafojtott sírás" : Anzix-ok : [Fű-róka és vér-nyúl] ; [Palimadár] ; Ökörszem-ének : [National Anthem of Troglodystán] ; Papírmadár : [versek]. Tiszatáj, (47) 5. pp. 44-46. (1993)

Schéner Mihály: [Schéner Mihály rajza]. Tiszatáj, (47) 5. p. 46. (1993)

Győrei Zsolt: Csepp ; Egyedül este ; Lepkék, madarak : [versek]. Tiszatáj, (47) 5. p. 47. (1993)

Határ Győző: Sch. Mihálynak : (hetven utánra) : [vers]. Tiszatáj, (47) 5. p. 48. (1993)

Veress Miklós: Virágóra : 1. Kankalinácska ; 2. Fehér nárcisz ; 3. Császárkorona ; 4. Árnika ; 5. Pipacsok ; 6. Szellőrózsa ; 7. Borzas Kata ; 8. Kakukkfű ; 9. Cleopatra tűje ; 10. Pitypang és Katáng ; 11. Vigadalom ; 12. Muskátlis : [versek]. Tiszatáj, (47) 5. pp. 49-52. (1993)

Schéner Mihály: Virágköltészet - florália : [rajz]. Tiszatáj, (47) 5. p. 52. (1993)

Serfőző Simon: Öröm nékünk : [vers]. Tiszatáj, (47) 5. p. 53. (1993)

Papp Tibor: Tisztelettel és barátsággal köszönti a 70 éves Schéner Mihályt Párizsból Papp Tibor [rajz]. Tiszatáj, (47) 5. p. 53. (1993)

Baránszky László: Szélben A Csomagokkal : [vers]. Tiszatáj, (47) 5. p. 54. (1993)

Schéner Mihály: [Virágcsalogató] : [rajz]. Tiszatáj, (47) 5. p. 54. (1993)

Dobos Marianne: Virágbéke : Dobos Marianne beszélgetése Schéner Mihállyal. Tiszatáj, (47) 5. pp. 55-58. (1993)

Kántor Lajos: Szabédi és a Mórok : egy lezáratlan vita margójára, irodalomtörténeti közelítésben. Tiszatáj, (47) 5. pp. 59-61. (1993)

N. Horváth Béla: „A kint s a bent" : Csorba Győző költészetéről. Tiszatáj, (47) 5. pp. 61-66. (1993)

Cs. Varga István: Katedra nélkül : Fodor András és Németh László Vekerdi-portréjáról. Tiszatáj, (47) 5. pp. 66-70. (1993)

Schéner Mihály: [Tulipán virág-lány] : [rajz]. Tiszatáj, (47) 5. p. 70. (1993)

Ferdinandy György: Kéretlen kalandozás a latin-amerikai próza berkeiben 1. ; Luis Rafael Sánchez: Mélységes mély kút az éjszaka [Pál Ferenc fordítása]. Tiszatáj, (47) 5. pp. 71-78. (1993)

Szabó Gábor: Borges és az Alef-modell. Tiszatáj, (47) 5. pp. 78-83. (1993)

Schéner Mihály: [Schéner Mihály rajza]. Tiszatáj, (47) 5. p. 83. (1993)

Vajda Gábor: A kontraszelekció léttörvénye : Varga Zoltán: Indiánregény. Tiszatáj, (47) 5. pp. 84-87. (1993)

Vajda Gábor: Öszvérek társadalma : Herceg János: Gogoland. Tiszatáj, (47) 5. pp. 87-89. (1993)

Vinnai Győző: Gondolatok egy tanulmánykötetről : A. Sajti Enikő: Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Tiszatáj, (47) 5. pp. 90-94. (1993)

Monostori Imre: Tüskés Tibor: Párhuzamos történelem. Tiszatáj, (47) 5. pp. 94-96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 5. p. 97. (1993)

Schéner Mihály: [Schéner Mihály rajza]. Tiszatáj, (47) 5. p. 97. (1993)

Tornai József: Azálea : egy szerelem metaforája ; Bűneim, sebeim : [versek]. Tiszatáj, (47) 6. pp. 3-4. (1993)

Péli Tamás: [Péli Tamás rajza]. Tiszatáj, (47) 6. p. 4. (1993)

Lászlóffy Aladár: Vátra ; Lessing-menüett : [versek]. Tiszatáj, (47) 6. pp. 5-6. (1993)

Péli Tamás: [Akt - Péli Tamás rajza]. Tiszatáj, (47) 6. p. 6. (1993)

Lázáry René Sándor: Scharpendorf ; Khínai fantázia ; Ubi sunt? : [versek]. Tiszatáj, (47) 6. pp. 7-8. (1993)

Lakatos Mihály: Előjáték : [novella]. Tiszatáj, (47) 6. pp. 9-14. (1993)

Péli Tamás: [Keresztet hordozó Krisztus : Péli Tamás rajza]. Tiszatáj, (47) 6. p. 14. (1993)

Bogdán László: Az erdélyi kertmozi : hullámok : [vers]. Tiszatáj, (47) 6. pp. 15-18. (1993)

Péli Tamás: [Lófejek - Péli Tamás rajza]. Tiszatáj, (47) 6. p. 18. (1993)

Ungváry Zsolt: Ninive. Tiszatáj, (47) 6. pp. 19-41. (1993)

Péli Tamás: [Péli Tamás rajza]. Tiszatáj, (47) 6. p. 41. (1993)

Háy János: Forrásszemelvények Marlon és Marion történetéből : Bevezető jegyzetek ; A tündér gyilkos volt ; Királynő ; Nejlonvér ; Az elégetésre szóló ítéletet megelőző perbeszédek ; Marion : A búcsú ; Drága Marionunk halála ; Pszeudo-Marlon : A visszatérés. Tiszatáj, (47) 6. pp. 42-48. (1993)

Tandori Dezső: "Kapcsolatot keresek, de csak a felbontás által lelhetem" (kb. Háy János] : azaz Welcome in Africa. Tiszatáj, (47) 6. pp. 49-52. (1993)

Péli Tamás: [Péli Tamás rajza]. Tiszatáj, (47) 6. p. 52. (1993)

Zalán Tibor: AnyÁtokföldje avagy 1. a görény éjcakája avagy 2. hol van Mann Tamás 1992 : [dráma]. Tiszatáj, (47) 6. pp. 53-67. (1993)

Péli Tamás: [Jógázó anya-akt gyermekével - Péli Tamás rajza]. Tiszatáj, (47) 6. p. 67. (1993)

Dobossy László: Illyés, a közvetítő. Tiszatáj, (47) 6. pp. 68-75. (1993)

Balogh Edgár: Szárszóra várva. Tiszatáj, (47) 6. pp. 76-80. (1993)

Péter László: A világ így megyen : a már negyedszázada hiányzó Vajda László emlékének. Tiszatáj, (47) 6. pp. 80-89. (1993)

Gyémánt Csilla: A szegedi „ operaálom" : a 90 éve született Vaszy Viktor emlékének. Tiszatáj, (47) 6. pp. 90-96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 6. p. 97. (1993)

Enyedi Zoltán: [Enyedi Zoltán fényképe Németh Lászlóról]. Tiszatáj, (47) 7. p. 3. (1993)

Sándor Iván: Századvég, regénykezdet. Tiszatáj, (47) 7. pp. 4-8. (1993)

Domokos Mátyás: Bűn és lelkifurdalás alulnézetből. Tiszatáj, (47) 7. pp. 9-15. (1993)

Füzi László: Németh László és a tizenkilencedik század : vázlat. Tiszatáj, (47) 7. pp. 15-21. (1993)

Görömbei András: Egy magatartás buktatói. Tiszatáj, (47) 7. pp. 21-27. (1993)

Dérczy Péter: Regényút: a Gyásztól az Iszonyig. Tiszatáj, (47) 7. pp. 27-38. (1993)

Fejér Ádám: Az Iszony mint kultúrtörténeti parabola. Tiszatáj, (47) 7. pp. 39-46. (1993)

Olasz Sándor: Változatok az egzisztenciális regényre : egy analógia körvonalai: Kosztolányi és Németh László. Tiszatáj, (47) 7. pp. 47-52. (1993)

Fried István: „Ein Kroate aus Altösterreich". Tiszatáj, (47) 7. pp. 53-66. (1993)

Lőkös István: A Kerempuh-balladákról. Tiszatáj, (47) 7. pp. 67-73. (1993)

Monostori Imre: Széljegyzetek egy időszerűtlenül időszerű könyvhöz : Agárdi Péter: Kortársunk, Mónus Illés : metszet az 1930-as évek magyar szellemi életéből. Tiszatáj, (47) 7. pp. 74-83. (1993)

Bíró Zoltán: Találkozás a gondolattal. Tiszatáj, (47) 7. pp. 84-87. (1993)

Olasz Sándor: A mai magyar irodalom vonzásában : Grezsa Ferenc, a kritikus. Tiszatáj, (47) 7. pp. 87-90. (1993)

Gyuris György: ÉIetmű(bibliográfia) szilánkokban. Tiszatáj, (47) 7. pp. 91-93. (1993)

Varga Emőke: Az író rejtettebb birtokán : írások Németh Lászlóról. Tiszatáj, (47) 7. pp. 93-96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 7. p. 97. (1993)

Nagy Gáspár: Az átlelkesült tartomány ; Május meddő felhői alatt ; Ragozások az ún. puha diktatúra emlékkönyvéből ; Ágazás, levelezés helyett : [versek]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 3-5. (1993)

Gömöri György: Saját végzet ; Dolce vita ; pesti mellékutca : [versek]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 6-7. (1993)

Buzás András: [Akt] [Buzás András rajza]. Tiszatáj, (47) 8. p. 7. (1993)

Horgas Béla: Rajzolják ; Ezüst szegélyes ; Számítás : [versek]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 8-9. (1993)

Szakonyi Károly: Hubay Miklós köszöntése 75. születésnapján : [ünnepi beszéd]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 10-12. (1993)

Nagy Béla: Nagyváradi jókívánság : [ünnepi beszéd]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 12-13. (1993)

Buzás András: [Portré] : [Buzás András rajza]. Tiszatáj, (47) 8. p. 13. (1993)

Mohás Lívia: Napló, olvasónapló : Hárfa ; Lányok, nők ; Házasságok ; Kondor és az önismeret : [esszék]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 14-18. (1993)

Mányoki Endre: Szemközt a pusztulással... : "Európa" : [esszé]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 19-20. (1993)

Géczi János: [töredékvers] újszeged, platán : [vers]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 21-23. (1993)

Mózes Attila: Egy város brávója és nője : [novella]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 24-30. (1993)

Buzás András: [Nők] : [Buzás András rajza]. Tiszatáj, (47) 8. p. 30. (1993)

Juhász Erzsébet: Saját sors? : Mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék" : [kritikai esszé]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 31-34. (1993)

Kontra Ferenc: Privigyiék : [novella]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 35-40. (1993)

Buzás András: [Krisztus] : [Buzás András rajza]. Tiszatáj, (47) 8. p. 40. (1993)

Sárándi József: Arcképed előtt ; Magánuniverzum ; Diszkrepancia ; Az élvezet ára (a szadomazochizmus biokémiája) : [versek]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 41-42. (1993)

Serfőző Simon: Kő bújna ; Segített volna ; Újra : [versek]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 43-44. (1993)

Buzás András: [Fej] : [Buzás András rajza]. Tiszatáj, (47) 8. p. 44. (1993)

Köntös-Szabó Zoltán: K. tiszteletes diáriuma : Fejezet a Trianon gyermekei c. (családi) krónika II. kötetéből : [regény-részlet]. Tiszatáj, (47) 8. pp. 45-56. (1993)

Buzás András: [Nőalak] : [Buzás András rajza]. Tiszatáj, (47) 8. p. 56. (1993)

Beke György: „Határsértéseink". Tiszatáj, (47) 8. pp. 57-70. (1993)

Pomogáts Béla: Egy év múltán : Kárpát-medencei körséta II. ; Piarista ünnep Kolozsvárott ; Tanárok között Eszéken ; Értelmiségi találkozó Ungváron ; Négy nap Bukarestben ; Kazinczy-napok Kassán ; Lendvai magyar napok ; Kosztolányi-napok Szabadkán ; A Csemadok közgyűlése Dunaszerdahelyen ; Emelkedés vagy süllyedés? Tiszatáj, (47) 8. pp. 70-84. (1993)

Erdődy Edit: Nádas Péter: Trilógia. Tiszatáj, (47) 8. pp. 85-88. (1993)

Bertha Zoltán: Mózes Attila újabb könyveiről. Tiszatáj, (47) 8. pp. 88-96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 8. p. 97. (1993)

Buzás András: [Olvasó nő] : [Buzás András rajzai]. Tiszatáj, (47) 8. p. 97. (1993)

Kiss Benedek: Szarvas-ének, Kényszermozgás : [versek]. Tiszatáj, (47) 9. pp. 3-5. (1993)

Cseh Gusztáv: [Borsa : Cseh Gusztáv rézmetszete]. Tiszatáj, (47) 9. p. 5. (1993)

Kovács András Ferenc: Csigó, 1993. július 17-én, Bírálóimhoz, születésnapomra. Plágium! : [versek]. Tiszatáj, (47) 9. pp. 6-7. (1993)

Cseh Gusztáv: Torockó : [Cseh Gusztáv rézkarca]. Tiszatáj, (47) 9. p. 7. (1993)

Páskándi Géza: Főbb túlélők: a kétféle történelmi dráma : elméleti vázlat : [irodalomelméleti előadás]. Tiszatáj, (47) 9. pp. 8-19. (1993)

Cseh Gusztáv: Magyarvalkó : [Cseh Gusztáv rézkarca]. Tiszatáj, (47) 9. p. 19. (1993)

Varga Imre: Kövesd a fákat! ; Térhatározó ; Szavaid helyett : [versek]. Tiszatáj, (47) 9. pp. 20-21. (1993)

Cseh Gusztáv: Alsócsernáton : [Cseh Gusztáv rézmetszete]. Tiszatáj, (47) 9. p. 21. (1993)

Lászlóffy Csaba: Bástya közi elégiák : Neve: áldás ; Szókratész és a strucc ; Dal a vásárra vitt életről : [versek]. Tiszatáj, (47) 9. pp. 22-24. (1993)

Sigmond István: Lecsó az egész, Uram : [novella]. Tiszatáj, (47) 9. pp. 25-40. (1993)

Szathmári István: A palicsi ház : [novella]. Tiszatáj, (47) 9. pp. 41-44. (1993)

Cseh Gusztáv: Bonchida : [Cseh Gusztáv rézmetszete]. Tiszatáj, (47) 9. p. 44. (1993)

Lakatos Mihály: Üzenet ; Viharban : [versek]. Tiszatáj, (47) 9. p. 45. (1993)

Albert Zsuzsa and Tüskés Tibor: Vonzódások : beszélgetés Tüskés Tiborral. Tiszatáj, (47) 9. pp. 46-54. (1993)

Dénes Iván Zoltán: A magyar liberalizmus klasszikusainak szellemi öröksége 1. Tiszatáj, (47) 9. pp. 55-57. (1993)

Berkes Tímea: Előítéletek, alapjuk és kritikájuk Széchenyi és Wesselényi műveiben. Tiszatáj, (47) 9. pp. 58-65. (1993)

Monostori Judit: Nemzet és civilizáció, haza és haladás viszonya. Tiszatáj, (47) 9. pp. 66-69. (1993)

Eiler Ferenc: Az egyenlőség kérdésköre. Tiszatáj, (47) 9. pp. 69-71. (1993)

Hanusi Éva: Gondolatok a szabadságról. Tiszatáj, (47) 9. pp. 71-75. (1993)

Tóth Viktória: A legnagyobb szám legnagyobb boldogsága : Bentham kritériumának értelmezése. Tiszatáj, (47) 9. pp. 75-79. (1993)

Földi Ágnes: A „vadság" és a „civilizáció" fogalmai : Széchenyi István Hitel és Világ című műveiben. Tiszatáj, (47) 9. pp. 79-81. (1993)

Fried István: A nemzeti szorongás múltjából és jelenéből. Tiszatáj, (47) 9. pp. 82-91. (1993)

Cseh Gusztáv: Székelydálya : [Cseh Gusztáv rézmetszete]. Tiszatáj, (47) 9. p. 91. (1993)

Géczi János: szabad (versekké váló esszé Szabados Árpádról). Tiszatáj, (47) 9. pp. 92-96. (1993)

Szabados Árpád: Csúcs : [grafika]. Tiszatáj, (47) 9. p. 96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 9. p. 97. (1993)

Baka István: Menhir : [vers]. Tiszatáj, (47) 10. p. 3. (1993)

Király László: A Garibaldi-híd ; Posztmodern ; Vagy talán ; Helyzetjelentés : [versek]. Tiszatáj, (47) 10. pp. 4-5. (1993)

Szöllősi Zoltán: Hold száraz fénye : [vers]. Tiszatáj, (47) 10. pp. 6-7. (1993)

Buzás András: [Feszület] : [Buzás András grafikája]. Tiszatáj, (47) 10. p. 7. (1993)

Páskándi Géza: Vers az Ilia-filiáról : [vers]. Tiszatáj, (47) 10. pp. 8-10. (1993)

Buzás András: [Harang] : [Buzás András grafikája]. Tiszatáj, (47) 10. p. 10. (1993)

Tandori Dezső: A barátposzáta esztendeje : 1993 : dr. Tandori Károlynak, Szeged : [esszé]. Tiszatáj, (47) 10. pp. 11-18. (1993)

Juhász Anikó: Átjárók ; De hogy ; Testbeszéd : [versek]. Tiszatáj, (47) 10. pp. 19-20. (1993)

Oláh János: Horoszkóp : [vers]. Tiszatáj, (47) 10. p. 21. (1993)

Buzás András: [Asztaltársaság] : [Buzás András grafikája]. Tiszatáj, (47) 10. p. 21. (1993)

Kálnay Adél: Amit megtart az emlékezet ; Eliramlik minden, mi jó és rossz : [novellák]. Tiszatáj, (47) 10. pp. 22-27. (1993)

Bárdos B. Arthur: Fordulópontok... ; Közkívánatra : [versek]. Tiszatáj, (47) 10. pp. 28-30. (1993)

Palocsay Zsigmond: Vígballada ; Madárlátta : [versek]. Tiszatáj, (47) 10. pp. 31-33. (1993)

Alföldy Jenő: Koppintások : Hérakleitosz Karinthyában ; Pilinszky János: Naplóbejegyzés; Takáts Gyula: Szüret előtt a Bece-hegyen ; Rába György: Rovásírás ; Nemes Nagy Ágnes: Objektív líra ; Tóth Bálint: Állásfoglalás ; Fabó Kinga: Verset írok ; Karinthy Ferenc: Visszakoppintás : [vers- és novellaparódiák]. Tiszatáj, (47) 10. pp. 34-41. (1993)

Buzás András: [Fej] : [Buzás András grafikája]. Tiszatáj, (47) 10. p. 41. (1993)

Fejér Ádám: Miloš Crnjanski : (1893-1977). Tiszatáj, (47) 10. pp. 42-44. (1993)

Beke György: Stancu-redivivus. Tiszatáj, (47) 10. pp. 45-47. (1993)

Zsélyi Ferenc: Dadekom, fűzfa. Tiszatáj, (47) 10. pp. 48-56. (1993)

Hódosy Annamária: Száll a hattyú... : Csokonai Lili és az intertextualitás. Tiszatáj, (47) 10. pp. 57-69. (1993)

Hártó Gábor: Barth, In: Esterházy : E. P. idézeteiről. Tiszatáj, (47) 10. pp. 69-74. (1993)

Buzás András: [Buzás András grafikája]. Tiszatáj, (47) 10. p. 74. (1993)

N. Szabó József: Szent-Györgyi Albert tudományszervező és kultúrpolitikai tevékenysége (1945-1946) : A tudományos élet modernizálása és az MTA reformja : Magyar kultúra - világkultúra. Tiszatáj, (47) 10. pp. 75-83. (1993)

Enyedi Zoltán: [Szent-Györgyi Albert fényképe]. Tiszatáj, (47) 10. p. 83. (1993)

Görömbei András: Baka István: Farkasok órája. Tiszatáj, (47) 10. pp. 84-87. (1993)

Nyilasy Balázs: Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk : Arany János kritikusi öröksége. Tiszatáj, (47) 10. pp. 87-94. (1993)

Árpás Károly: A gyűjtés ideje : Vitéz György versei. Tiszatáj, (47) 10. pp. 94-96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 10. p. 97. (1993)

Sütő András: Az ugató madár : (magyarok három felvonásban) : [dráma]. Tiszatáj, (47) 11. pp. 3-49. (1993)

Ablonczy László: „S kezdek nevetni a sírás helyett". Tiszatáj, (47) 11. pp. 50-58. (1993)

Kemény Árpád: [Díszletterv]. Tiszatáj, (47) 11. p. 58. (1993)

Fodor András: Az igazi abszurd ; A zöld hajón : [versek]. Tiszatáj, (47) 11. pp. 59-60. (1993)

Jánosházy György: Ahogy Prométheusz máját a sas... ; „Ali the world is a stage..." variáció Shakespeare témájára. Tiszatáj, (47) 11. p. 61. (1993)

Dobozi Eszter: Megint exodus : [vers]. Tiszatáj, (47) 11. pp. 62-63. (1993)

Bencze Balázs: A filozófus : Látványosság : [novellák]. Tiszatáj, (47) 11. pp. 64-66. (1993)

Győrei Zsolt: Talizmán ; Némaság ; Méhnek himnusza ; Dér : [versek]. Tiszatáj, (47) 11. pp. 67-68. (1993)

Kemény Árpád: [Jelmezterv]. Tiszatáj, (47) 11. p. 68. (1993)

Veszelka Attila: Hódolat Wittgensteinnek ; Altató , Ébresztő, Rimbaud! Tiszatáj, (47) 11. pp. 69-70. (1993)

Koncz István: A Tisza partján ; Virágének ; A füst dolga : [versek]. Tiszatáj, (47) 11. pp. 71-74. (1993)

Erdélyi Erzsébet and Nobel Iván and Koncz István: „A homo moralisnak átkozottul nehéz a sorsa." : beszélgetés Koncz Istvánnal. Tiszatáj, (47) 11. pp. 75-79. (1993)

Kemény Árpád: [Jelmezterv]. Tiszatáj, (47) 11. p. 79. (1993)

Szigeti Lajos Sándor: Megkésett jegyzetek : Beney Zsuzsa József Attila-tanulmányok című könyvéről. Tiszatáj, (47) 11. pp. 80-83. (1993)

Tüskés Tibor: Regény? Kulcsregény? : Tornai József: A menekülő. Tiszatáj, (47) 11. pp. 84-88. (1993)

Gróh Gáspár: Grendel Lajos: Az onirizmus tréfái. Tiszatáj, (47) 11. pp. 88-90. (1993)

Erdődy Edit: Kertész Imre: Gályanapló. Tiszatáj, (47) 11. pp. 90-92. (1993)

Bence Erika: Két regény : Brasnyó István: Szokott-e ősz lenni Paraguayban?, Bordás Győző: Fűzfasíp. Tiszatáj, (47) 11. pp. 93-96. (1993)

Kemény Árpád: [Jelmezterv]. Tiszatáj, (47) 11. p. 96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 11. p. 97. (1993)

Ágh István: Szőlő ; Alkalmi őszi ének : [versek]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 3-4. (1993)

Szepesi Attila: A sátán szavai : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 5-6. (1993)

Lászlóffy Aladár: A tiltott-tűrt-tanácsolt idejéből ; Isa pur ; Földrengés : [versek]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 7-8. (1993)

Sárándi József: Adventi kérdések : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. p. 9. (1993)

Zsögödi Nagy Imre: [Anya gyermekkel] ; [Zsögödi Nagy Imre rajza]. Tiszatáj, (47) 12. p. 9. (1993)

Utassy József: Hamis nap : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 10-11. (1993)

Szondi György: Csak a bocsánat mindig? : levél U. J.-nak ; Korom, pernye, üszök ; Karácsonyi pillangó : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 12-13. (1993)

Kiss Anna: A domb : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 14-15. (1993)

Kiss Gy. Csaba: Horvát összeállításunk elé. Tiszatáj, (47) 12. pp. 16-17. (1993)

Zsögödi Nagy Imre: [Női akt] : [Zsögödi Nagy Imre rajza]. Tiszatáj, (47) 12. p. 17. (1993)

Mihanović Antun: Horvát szülőhaza : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 18-19. (1993)

Matoš Antun Gustav: Szép hazánk. Tiszatáj, (47) 12. pp. 20-23. (1993)

Gjalski Ksaver Šandor: Önéletrajzi feljegyzések... : részlet. Tiszatáj, (47) 12. p. 24. (1993)

Krleža Miroslav: Naplójegyzetek ; Levél Kaproncáról. Tiszatáj, (47) 12. pp. 24-26. (1993)

Gotovac Vlado: Az igazság túl sokat kíván Európától. Tiszatáj, (47) 12. pp. 26-32. (1993)

Matoš Antun Gustav: A szent királynál : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. p. 33. (1993)

Cesarić Dobriša: Szlavónia ; Félálom : [versek]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 33-34. (1993)

Ujević Tin: Szép asszonynevek : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. p. 34. (1993)

Franičević Marin: Hamvadó nyár : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. p. 35. (1993)

Mihalić Slavko: Éji dal ; Régi ária : [versek]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 35-36. (1993)

Stamać Ante: Feledd, feledd... : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. p. 37. (1993)

Suvin Darko: Árnyak : [vers]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 37-38. (1993)

Oraić Tolić Dubravka: Kis templom ; Új államok : [versek]. Tiszatáj, (47) 12. pp. 38-39. (1993)

Zsögödi Nagy Imre: [Kendős női fej] : [Zsögödi Nagy Imre rajza]. Tiszatáj, (47) 12. p. 39. (1993)

Lőkös István: Hungaro-croatica - croato-hungarica. Tiszatáj, (47) 12. pp. 40-43. (1993)

Felczak Wacław: Lengyel közvetítés az 1848-49-es horvát-magyar konfliktusban. Tiszatáj, (47) 12. pp. 44-53. (1993)

Kiss Gy. Csaba: Tavaszi bolyongás az Ádrián : úti jegyzetek. Tiszatáj, (47) 12. pp. 54-58. (1993)

Életrajzi jegyzetek. Tiszatáj, (47) 12. pp. 59-60. (1993)

Zsögödi Nagy Imre: [Fa] : [Zsögödi Nagy Imre rajza]. Tiszatáj, (47) 12. p. 60. (1993)

Vekerdi László: Németh László élete levelekben 1914-1948. Tiszatáj, (47) 12. pp. 61-70. (1993)

Monostori Imre: A „zsidókérdéséről - többféleképpen : megjegyzések (és kiegészítések) három könyvhöz. Tiszatáj, (47) 12. pp. 71-85. (1993)

Pomogáts Béla: Szárszó előtt és után : Szárszó előtt: hagyomány és tanítás : Kulturális integráció: elmaradt szárszói felszólalás : Szárszó és/vagy Kenderes : Szárszó után: mérleg távolból. Tiszatáj, (47) 12. pp. 85-96. (1993)

Zsögödi Nagy Imre: [Falusi utca] : [Zsögödi Nagy Imre rajza]. Tiszatáj, (47) 12. p. 96. (1993)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (47) 12. p. 97. (1993)

Horgas Béla: Tűnő Istenkedés : Radnóti Miklósról - A Tiszatáj diák-melléklete 4. Tiszatáj, (47) 4. pp. 1-13. (1993)

Árpás Károly: Jókai szerelmi háromszögei : A Tiszatáj diák-melléklete 5. 1993. február. Tiszatáj, (47) 5. pp. 1-18. (1993)

Görömbei András: „Mégis győztes, mégis és magyar" : vázlat Ady Endre Költészetéről. Tiszatáj, (47) 6. pp. 1-20. (1993)

Cserjés Katalin: Üstökös-ember, Mont-Blanc-ember : Vajda János. Tiszatáj, (47) 7. pp. 1-18. (1993)

Sándor Iván: A százhetven éve fel nem fedezett Bánk bán - diákmelléklet. Tiszatáj, (47) 8. pp. 1-16. (1993)

Görömbei András: „...de a vers Pelikán" : vázlat Nagy László költészetéről. Tiszatáj, (47) 9. pp. 1-18. (1993)

Péter László: Juhász Gyula hálójából : versmagyarázatok. Tiszatáj, (47) 10. pp. 1-23. (1993)

Erdődy Edit: Örkény István két drámája : Tóték, Macskajáték. Tiszatáj, (47) 11. pp. 1-11. (1993)

Levendel Júlia: Az ember közben villanyszerelő : Karinthy Frigyesről. Tiszatáj, (47) 12. pp. 1-12. (1993)

This list was generated on 2024. május 27. 04:50:57 CEST.