Items where Year is 2001

Number of items: 336.

Tiszatáj 2001/1.

Tiszatáj 2001/2.

Tiszatáj 2001/3.

Tiszatáj 2001/4.

Tiszatáj 2001/5.

Tiszatáj 2001/6.

Tiszatáj 2001/7.

Tiszatáj 2001/8.

Tiszatáj 2001/9.

Tiszatáj 2001/10.

Tiszatáj 2001/11.

Tiszatáj 2001/12.

Tiszatáj diákmelléklet 2001/74.

Tiszatáj diákmelléklet 2001/75.

Tiszatáj diákmelléklet 2001/76.

Tiszatáj diákmelléklet 2001/77.

Tiszatáj diákmelléklet 2001/78.

Tiszatáj diákmelléklet 2001/79.

Juhász Ferenc: Együgyű máglya ; Csontváz a pokolban : [versek]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 3-7. (2001)

Kiss Benedek: Télvégi variációk ; Kutyaálom ; Tiszavirág ; Rossz fog ; Magyarázkodás ; Duhaj strófa : [versek]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 8-9. (2001)

Sándor Iván: A történelem (regény)beszédes némasága : [esszé]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 10-22. (2001)

Bogdán László: átiratok múzeuma : Erdei képek ; hetedik: a jósmadár ; Nyolcadik: vadászdal ; Kilencedik: búcsú : [versek]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 23-29. (2001)

Vári Attila: Születésnapi kiszámolós ; Tiltott illat : [vers]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 30-31. (2001)

Lászlóffy Csaba: Kiválasztottak (bibliai vázlat) ; Könyvjelző : [versek]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 32-35. (2001)

Grendel Lajos: Nálunk, New Hontban : részlet. Tiszatáj, (55) 1. pp. 36-48. (2001)

Szöllősi Zoltán: Fönt hideg csönd ; Sárban lángoló ; Február van : [versek]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 49-51. (2001)

Gömöri György: Egy tudományos folyóirat margójára ; Romlott mártás : [versek]. Tiszatáj, (55) 1. p. 52. (2001)

Mirnics Gyula: A szerelem vége : [novella]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 53-61. (2001)

Silay Ferenc: Apám utolsó leveléből : [vers]. Tiszatáj, (55) 1. p. 62. (2001)

Borbély Szilárd: Berlin, Heidelberger Platz : [vers]. Tiszatáj, (55) 1. p. 63. (2001)

Simai Mihály: Sólymot röptet a sámán ; Testenkívüli pillanat : [versek]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 64-65. (2001)

Lászlóffy Aladár: Októberi himnuszok : [esszé]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 66-69. (2001)

Móser Zoltán: Hol, mikor… : a 80 éves Mészöly Miklóst köszöntő sorok. Tiszatáj, (55) 1. pp. 70-72. (2001)

Kabdebó Lóránt: Az egymást átjáró hangnemek polifóniája : a cselekvés és önfelépítés korrekciós narrációja Kodolányi János Vízöntő című regényében : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 73-89. (2001)

Görömbei András: Félelmen túli tartományban : Nagy Gáspár: Húsz év a kétezerből : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 90-97. (2001)

Orosz Judit: A helyettesítés poétikája : Borbély Szilárd: Ami helyet : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 97-101. (2001)

Heltai János: Balázs Mihály: Teológia és irodalom : az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 1. pp. 102-108. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 1. pp. 109-110. (2001)

Faludy György: Háromszáztizennyolcadik szonett ; Háromszáztizenkilencedik szonett ; Háromszázhuszonegyedik szonett : a hidegháború : [vers]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 3-5. (2001)

Lászlóffy Aladár: Ádám duzzog ; A küldönc ; Miért hallgatsz, Isten-Edison? : [versek]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 6-8. (2001)

Száraz Miklós György: Sör és gesztenyepüré : regényrészlet. Tiszatáj, (55) 2. pp. 9-23. (2001)

Veress Miklós: Szállás ; Néma anyakép : [versek]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 24-26. (2001)

Háy János: Szem a szembe ; Rögvest bele ; Bosszú ; Döglött férfi ; Mikor tudnék ; Szeretni ; Szellőzzek ki : [versek]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 27-30. (2001)

Méhes Károly: Kilátás a Horthy-toronyból : [novella]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 31-35. (2001)

Tornai József: És virágoznak az édes mellek ; Sejtelem-Erzsi, igézet-Edit ; Li Taj-Po a Kilenc Sárkányfog-hegyen : [versek]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 36-38. (2001)

Tandori Dezső: A Kosztolányi-líra kikezdhetetlensége : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 39-47. (2001)

Fónod Zoltán: Egy 65 éves „fiatal költő” információs bankja : születésnapi interjú Tőzsér Árpáddal. Tiszatáj, (55) 2. pp. 48-59. (2001)

Vekerdi László: „Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?” : [esszé]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 60-62. (2001)

Penke Olga: Dugonics előszavai : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 63-79. (2001)

Vörös István: Az azonosság formái, a különbözőség formátlansága : a nemzet fogalmáról Jan Kollár és Berzsenyi Dániel művében : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 79-82. (2001)

Jász Attila: „Hiába a lyuk ugyanott” : címszavak azonosságokról és különbözőségekről Bertók László Februári kés című kötetéhez : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 83-88. (2001)

Bárdos László: A szóra bírt egyetemesség : Jókai Anna: Mennyből az ember : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 89-92. (2001)

Szabó Tibor: Dante – realitás és allegória között : Kelemen János: A Szentlélek poétája : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 93-95. (2001)

Kiss László: „S ezzel a kör bezárult” : Kiss Ottó Szövetek című kötetéről : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 96-98. (2001)

Hárs Endre: „A legyőzött felülmúlja önmagát” : Bonyhai Gábor összegyűjtött munkáiról : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 2. pp. 99-107. (2001)

Hollósi Zsolt: „Szeretem kihallgatni, mit fúj a szél” : beszélgetés Szepesi Attilával. Tiszatáj, (55) 2. pp. 108-116. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 2. pp. 117-118. (2001)

Gergely Ágnes: A szédület : [vers]. Tiszatáj, (55) 3. p. 3. (2001)

Szepesi Attila: Arcimboldo-szonettek : részlet : [vers]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 4-8. (2001)

Kiss László: Szindbád útja a gimnazista lánynál : [novella]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 9-13. (2001)

Tandori Dezső: A csonka halállista ; Kihagyott szakaszok a „Csonka h.”-ból : [versek]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 14-18. (2001)

Balogh Tamás: Esti Kornél utolsó szerelme : [novella]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 19-24. (2001)

Csiki László: Hinta : avagy a Sepsiszentgyörgy–Márkháza Expressz (részlet) ; A park ; Az udvar ; A színpad ; A villamos ; A harmat : [versek]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 25-28. (2001)

Petőcz András: egy utazás emlékképei : [vers]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 29-31. (2001)

Podmaniczky Szilárd: Két kézzel búcsúzik a leopárd : regényrészlet. Tiszatáj, (55) 3. pp. 32-43. (2001)

B. Kovács Kázmér: A vak vágány : cseppek a kenderkötélfonó homlokáról avagy egy dombosi lélek rengálása : [vers]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 44-46. (2001)

Hollósvölgyi Iván: Visszafele dőlve ; Van ma ; Júlia szerepe a közszolgálat : [versek]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 47-49. (2001)

Milbacher Róbert: Versenyben égtek húrjaik? : még egyszer Petőfi és Arany barátságáról : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 50-57. (2001)

Szepes Erika: A mozdulatlan mozdulás : avagy Petőcz András nyugtalan utazása : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 58-73. (2001)

Tüskés Tibor: A költő műhelye : Csorba Győző hátrahagyott versei : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 74-79. (2001)

Iszlai Zoltán: Mentsvár nélkül : Gergely Ágnes: Őrizetlenek : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 80-83. (2001)

Alföldy Jenő: Az emlékezés növekvő körei : Ágh István: A képzelet emléke : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 84-87. (2001)

Balogh Piroska: Így írtak ők? : Lator László: Kakasfej vagy filozófia? Mire való a vers? : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 88-90. (2001)

Kulcsár-Szabó Zoltán: A deKON-könyvsorozat néhány kötetéről : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 91-98. (2001)

Hollósi Zsolt: „Minél kevesebb eszközzel szeretném elmondani a lényeget” : beszélgetés Aranyi Sándor festőművésszel : [interjú]. Tiszatáj, (55) 3. pp. 99-109. (2001)

Kass János: 120 szegedi művész kiállítása. Tiszatáj, (55) 3. pp. 110-112. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 3. pp. 113-114. (2001)

Juhász Ferenc: Az őrangyal és a szél : [vers]. Tiszatáj, (55) 4. pp. 3-30. (2001)

Száz éve született Németh László : [fénykép]. Tiszatáj, (55) 4. p. 31. (2001)

Nagy Gáspár: Éjszakáimban lámpafény : [vers]. Tiszatáj, (55) 4. pp. 32-33. (2001)

Vekerdi László: Egy régi regény „hiánya, szükséglete és feladatai” : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 4. pp. 34-41. (2001)

Szőnyi István: [Művészek munkái Németh Lászlóról] : Szőnyi István rajza : 1942 : [grafika]. Tiszatáj, (55) 4. p. 41. (2001)

Kristó Nagy István: A szorongó Németh László : [anekdota]. Tiszatáj, (55) 4. p. 42. (2001)

Füzi László: Az Irgalom : Németh László utolsó regénye : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 4. pp. 43-60. (2001)

Fűz Veronika: [Művészek munkái Németh Lászlóról] : Fűz Veronika plakettje : [kisplasztika]. Tiszatáj, (55) 4. p. 60. (2001)

Monostori Imre: Egy fejezet Németh László-recepció történetéből : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 4. pp. 61-79. (2001)

Ferenczy Béni: [Művészek munkái Németh Lászlóról] : Ferenczy Béni rajza : 1956 : [grafika]. Tiszatáj, (55) 4. p. 79. (2001)

Tüskés Tibor: A levélíró Németh László : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 4. pp. 80-90. (2001)

László Gyula: [Művészek munkái Németh Lászlóról] : László Gyula rajza : 1960 : [grafika]. Tiszatáj, (55) 4. p. 90. (2001)

Babus Antal: Németh László ismeretlen ifjúkori verse. Tiszatáj, (55) 4. pp. 91-97. (2001)

Fenyvesi Tamás: Németh László hipertónia-levelei : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 4. pp. 98-103. (2001)

Márkus Béla: Domokos Mátyás: Írósors : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 4. pp. 104-108. (2001)

Móser Zoltán: Németh László, a görög. Tiszatáj, (55) 4. pp. 109-111. (2001)

Monostori Imre: A Németh László Társaság felhívása. Tiszatáj, (55) 4. p. 112. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 4. pp. 113-114. (2001)

Kovács András Ferenc: Palatinusi gúnydal : Kavafisz ismeretlen verseiből : [vers]. Tiszatáj, (55) 5. p. 3. (2001)

Vitéz György: Dies irae : [vers]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 4-5. (2001)

Grecsó Krisztián: Övcsattogás : [novella]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 6-18. (2001)

Vén Zoltán: Vén Zoltán: Sextet-rézmetszet. Tiszatáj, (55) 5. p. 18. (2001)

Zalán Tibor: Kevert számok és személyek : [vers]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 19-23. (2001)

Vén Zoltán: Mester és Margarita : [rézmetszet]. Tiszatáj, (55) 5. p. 23. (2001)

Marsall László: Elégia egy néhai kertről ; Veszettek Madrigálja : [versek]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 24-26. (2001)

Vén Zoltán: Szent Antal megkísértése : [rézmetszet]. Tiszatáj, (55) 5. p. 26. (2001)

Veress Miklós: Danse macabre ; Negatívban : [versek]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 27-28. (2001)

Ferdinandy György: A brácsás : [novella]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 29-31. (2001)

Kibédi Varga Áron: 390 ; 391 : [versek]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 32-33. (2001)

Vén Zoltán: Szent György és a sárkány : [rézmetszet]. Tiszatáj, (55) 5. p. 33. (2001)

Géczi János: Physiologus : [vers]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 34-35. (2001)

Tandori Dezső: Pintér Lajos fehér-színképei : költészet 1971-1996. Tiszatáj, (55) 5. pp. 36-41. (2001)

Nagy Gábor: Gyom a háztetőn ; Vízöntő ; Lehetne másképp : [versek]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 42-45. (2001)

Vén Zoltán: Niké 2000 : [rézmetszet]. Tiszatáj, (55) 5. p. 45. (2001)

Pintér Lajos: Holdárnyék : [novella]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 46-56. (2001)

Pünkösti Árpád: Kilátás a Tien-Sanra I. : Rákosi Mátyás száműzetése és halála : [részlet]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 57-76. (2001)

Vén Zoltán: Európa és a bika története : [grafika]. Tiszatáj, (55) 5. p. 76. (2001)

Bedecs László: Galambrealizmus : Parti Nagy Lajos: Hősöm tere : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 77-82. (2001)

Rácz I. Péter: Halál és szerelem (e kettő kell...) : Háy János: Közötte apának és anyának, fölötte a nagy mindenségnek : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 83-85. (2001)

Péter László: Imagológia : Rákos Péter: Nemzeti jelleg, a miénk és a másoké : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 86-88. (2001)

Csűrös Miklós: Imre László: Irodalom és küldetés : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 89-91. (2001)

Vén Zoltán: Metamorphosis : [grafika]. Tiszatáj, (55) 5. p. 91. (2001)

N. Horváth Béla: A líra tudománya : Szigeti Lajos Sándor: [De]formáció és [de]mitologizáció : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 92-96. (2001)

Vén Zoltán: Rézmetszet - Noé [grafika]. Tiszatáj, (55) 5. p. 96. (2001)

Szakolczay Lajos: Vigalmak dévaj krónikása : alak-és lélekvándorlás Vén Zoltán grafikáin. Tiszatáj, (55) 5. pp. 97-99. (2001)

Vén Zoltán: [Rézmetszet]. Tiszatáj, (55) 5. p. 99. (2001)

Hollósi Zsolt: Beszélgetés Zsótér Sándor rendezővel : „A szabadságot is a fejemben akartam megélni" : [interjú]. Tiszatáj, (55) 5. pp. 100-111. (2001)

Vén Zoltán: [Grafika]. Tiszatáj, (55) 5. p. 111. (2001)

Tiszatáj-díj 2001. Tiszatáj, (55) 5. p. 112. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 5. pp. 113-114. (2001)

Bogdán László: Átiratok múzeuma : Kavafisz Borgesről álmodik : [vers]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 3-6. (2001)

Pataki Ferenc: A csend világa : 1970 : (festmény). Tiszatáj, (55) 6. p. 6. (2001)

Ágh István: Parasztok : Tóth Menyhért látomásaira : [vers]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 7-8. (2001)

Pintér Lajos: Zsivány II. : Würtz Ádám emlékére : [vers]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 9-11. (2001)

Pataki Ferenc: Öntvény a Tiszajegéről : 1972 : [kisplasztika]. Tiszatáj, (55) 6. p. 11. (2001)

Darvasi László: Magyar novellák : Vizsgáztatás ; Gelei, a mezítlábas ; A porcelánnadrág ; Tartozás ; Polla ; Tánciskola : [novella]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 12-16. (2001)

Pataki Ferenc: Boszorkányszombat : 1973 : [kollázs]. Tiszatáj, (55) 6. p. 16. (2001)

Orcsik Roland: Manitu és a tavalyi hó között ; Madonna ; Számokba lopva : [versek]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 17-19. (2001)

Márton László: Repedések a falban : regényrészlet. Tiszatáj, (55) 6. pp. 20-41. (2001)

Lövétei Lázár László: A Kappel-ház : V.-kurzus ; A park-penzió : A.-kurzus : [versek]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 42-43. (2001)

Domokos Mátyás: Hatalom és igazság : egy félbe-szerbe lévő esszé gondolatmenete : [esszé]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 44-48. (2001)

Pataki Ferenc: Félelem sorozatból (1974) : [festmény]. Tiszatáj, (55) 6. p. 48. (2001)

Pünkösti Árpád: Kilátás a Tien-Sanra II. : Rákosi Mátyás száműzetése és halála : [részlet]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 49-63. (2001)

Pomogáts Béla: A politikai költészet rehabilitálása : Petri György szamizdat-verseiről : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 64-72. (2001)

Pataki Ferenc: El Greco tanulmánylap (1980) : [festmény]. Tiszatáj, (55) 6. p. 72. (2001)

Fried István: A költőről, akinek legalább egy föltett kérdése akad : Lövétei Lázár László Távolságtartás című kötetéről : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 73-82. (2001)

Pataki Ferenc: Babiloni könyvtár (1994) : [festmény]. Tiszatáj, (55) 6. p. 82. (2001)

Elek Tibor: Az időlegesen megtalált forma variációi : Zalán Tibor: Lassú halált játszik : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 83-86. (2001)

Alföldy Jenő: Lírai fejlődésregény : Csontos János: Szonettregény : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 87-91. (2001)

Péter Mihály: Büky László: Egy vers szóhasználati háttere : Füst Milán: Szellemek utcája : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 92-94. (2001)

Vasy Géza: Szabadon és gúzsbakötve : N. Horváth Béla: Műközelben : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 95-98. (2001)

Pataki Ferenc: Tükör által homályosan (1994) : [festmény]. Tiszatáj, (55) 6. p. 98. (2001)

Szigeti Lajos Sándor: Nemzeti és egyetemes apokaliptika : Nagy Gábor Baka-monográfiájáról : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 99-106. (2001)

Szuromi Pál: A fénykeresés grádicsai : Pataki Ferenc művészetéről. Tiszatáj, (55) 6. pp. 107-112. (2001)

Hollósi Zsolt: "Határozott elveinket is toleránsan kell képviselnünk" : beszélgetés Bernáth Árpád irodalomtörténésszel : [interjú]. Tiszatáj, (55) 6. pp. 113-124. (2001)

Pataki Ferenc: Felsővárosi mandala (1997) : [festmény]. Tiszatáj, (55) 6. p. 124. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 6. pp. 125-126. (2001)

Tandori Dezső: Az el nem tűnő idő nyomában ; A régies alak ; Angliában a száj ; Hogy nem beszél ; Piros műanyag poharammal ál ; Semmi élmény mennyi ; Csuppan, ami csu ; Véletlenül agyon : [versek]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 3-11. (2001)

Fekete Vince: Üres kopár vidék (Harmincharmadik levél) ; Már nem az öröm (Harmincnegyedik levél) ; Igen (Harminchatodik levél) : [versek]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 12-14. (2001)

Demeter Szilárd: A labda : [novella]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 15-18. (2001)

Demeter Szilárd: A labda ; Hármasoltár : [novella]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 15-22. (2001)

Kéri László: Vadakat terelő juhászok : [festmény]. Tiszatáj, (55) 7. p. 22. (2001)

Térey János: Rontás : egy fejezet a Paulus című verses regényből. Tiszatáj, (55) 7. pp. 23-42. (2001)

Kéri László: Csáklyák, tuskók : [festmény]. Tiszatáj, (55) 7. p. 42. (2001)

Határ Győző: Sziparionidész : színdarab-vázlat : álomkezdemény : [dráma]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 43-46. (2001)

Szöllősi Zoltán: Vers után, vers előtt : [vers]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 47-49. (2001)

Sántha Attila: Húsz év mulva ; Jól tudom ; Jeremiás Müller az idő múlásáról ; A colstok és a ferdeszemű kandúr ; Razglednyica ; Gyakorlati útmutató a fölizgatáshoz : [versek]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 50-53. (2001)

Beke György: Megíratlan balladák a Dél-Alföldön : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 54-66. (2001)

Vekerdi László: A tusakodó és a belátó ember : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 67-72. (2001)

Kéri László: Ajtó : [festmény]. Tiszatáj, (55) 7. p. 72. (2001)

Faragó József: Száz éve született Domokos Pál Péter : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 73-75. (2001)

Tóth Ákos: "Aachenben az ember raaer..." : Tandori Dezső Koppar Köldüs c. kötetéről : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 76-88. (2001)

G. Komoróczy Emőke: "A szenvedés íjára felfeszítve: húrod messzebbre hord" : Határ Győző: A Karkasszban : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 89-99. (2001)

Kéri László: Erdő mélyén : [festmény]. Tiszatáj, (55) 7. p. 99. (2001)

Szilágyi Zsófia: Egy idegen a Lánchídon : Barsy Kálmán: Apám arcvonásai : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 100-103. (2001)

Kéri László: Morzsák : [festmény]. Tiszatáj, (55) 7. p. 103. (2001)

Fenyő István: Teremtés vagy rombolás : Bitó László két könyvéről : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 104-106. (2001)

Kéri László: Illuzionista : [festmény]. Tiszatáj, (55) 7. p. 106. (2001)

Márkus Béla: Három díjnyertes kisregény : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 107-110. (2001)

Nagy Imre: A leghosszabb út : gondolatok Kéri László festészetéről. Tiszatáj, (55) 7. pp. 111-115. (2001)

Hollósi Zsolt: "Szeged számára Salzburg példája a követendő" : beszélgetés Kerek Ferenc zongoraművésszel : [interjú]. Tiszatáj, (55) 7. pp. 116-124. (2001)

Kéri László: Áldozat : [festmény]. Tiszatáj, (55) 7. p. 124. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 7. pp. 125-126. (2001)

Lázáry René Sándor: Ujfalvy Krisztinához ; Vásárhelyi úrhatnámok (Bolyai Jánosról) ; Italia mia ; Addenda ; Badarságok, szóbeszédek : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 3-7. (2001)

Tiperciuc Silvia: [Festmény]. Tiszatáj, (55) 8. p. 7. (2001)

Petőcz András: A párizsi lakásom ; Előadás a repülésről : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 8-9. (2001)

Bozsik Péter: Bolgárháború : [dráma]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 10-29. (2001)

Kántor Zsolt: Kráter ; Kagylóhéj ; Az élet kiadó ; Fellibbenő fátyol : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 30-31. (2001)

Tóth Erzsébet: Tisztán és Izolda ; Nem tud egyformán vigyázni ; Hajnali versek : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 32-35. (2001)

Boicescu Traian: [Festmény]. Tiszatáj, (55) 8. p. 35. (2001)

Bogdán László: Egy lány Velencéből : [regényrészlet]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 36-48. (2001)

Covătaru Dan: [Szobor]. Tiszatáj, (55) 8. p. 48. (2001)

Dobai Péter: Hasonmása nincs senkinek ; Vivace ; Casarsa della Delizia, Friuli, Itália : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 49-51. (2001)

Ioanid Marilena: [Festmény]. Tiszatáj, (55) 8. p. 51. (2001)

Vörös István: Negyedik bakonymérői elégia. Tiszatáj, (55) 8. pp. 52-55. (2001)

Câmpeanu Dinu: [Szobor]. Tiszatáj, (55) 8. p. 55. (2001)

Tornai József: Múlt időben jegyzeteltél ; Eretnekszutra ; Miért a szép örvénye? ; Sugárkék mennybolt-csészéből : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 56-59. (2001)

Tandori Dezső: Kikezdhetetlen? : literatúrfilozófiai kezdemények Kosztolányi kapcsán : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 60-66. (2001)

Tănăsescu Simona: [Kortárs román művészek alkotásai : szobor]. Tiszatáj, (55) 8. p. 66. (2001)

Cseke Péter: Kós Károly kisebbségi életstratégiája : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 67-73. (2001)

Cistelecan Alexandru: Tíz erdélyi költő. Tiszatáj, (55) 8. pp. 75-76. (2001)

Stoinescu Muntean Elena: [Kortárs román művészek alkotásai : festmény]. Tiszatáj, (55) 8. p. 76. (2001)

Damaschin Dan: Siralomvölgy (3) ; Ars poetica ; (Fogalmuk sincs) ; Antidogmatika (3) ; Ami még hátravan ; Siralomvölgy (4) : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 77-78. (2001)

Moldovan Ioan: Leltár ; Csordultig méreggel ; Szilveszteri : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 79-80. (2001)

Preda-Sânc Marilena: [Kortárs román művészek alkotásai : festmény]. Tiszatáj, (55) 8. p. 80. (2001)

Mureşan Ion: December éjszaka ; Orpheusz : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 81-82. (2001)

Mureşan Viorel: A viaszasszony : [vers]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 83-85. (2001)

Moraru Teodor: [Kortárs román művészek alkotásai : festmény]. Tiszatáj, (55) 8. p. 85. (2001)

Mușina Alexandru: Szőke vasárnap. Karcolat ; Egy nőstény, egy vers : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 86-87. (2001)

Pantea Aurel: (Gubancok) ; (Tüszők) ; (Pókfoci) : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 88-89. (2001)

Petreu Marta: Márta jelenései : [vers]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 90-92. (2001)

Dobra Covic Adriana: [Kortárs román művészek alkotásai : festmény]. Tiszatáj, (55) 8. p. 92. (2001)

Popescu Adrian: Fürdőszobában ; Bálok ; Égiek, alvilágiak : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 93-96. (2001)

Răcătău Victor Gabriel: [Kortárs román művészek alkotásai : festmény]. Tiszatáj, (55) 8. p. 96. (2001)

Ștef Traian: A vidámpark kurblija ; Bőre, mint Karthágó : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 97-98. (2001)

Tolcea Marcel: A rózsa neme ; Naphimnusz ; Csendélet : [versek]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 99-100. (2001)

Moraru C.: Öt erdélyi prózaíró : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 8. p. 101. (2001)

Crăciun Gheorghe: Exploring my briefcase : [novella]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 102-104. (2001)

Lăzureanu Ionela: [Kortárs román művészek alkotásai : szobor]. Tiszatáj, (55) 8. p. 104. (2001)

Groșan Ioan: Pompás egy reggel, kész karcolat : [novella]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 105-107. (2001)

Marineasa Viorel: Kettős öngyilkosság a szénakazalban : [novella]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 108-110. (2001)

Vighi Daniel: Nyúlt a nyaka, mintha vakon keresne valamit, talán levegőt : [novella]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 111-115. (2001)

Vlad Alexandru: Egy nap hordaléka : [novella]. Tiszatáj, (55) 8. pp. 116-120. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 8. pp. 121-122. (2001)

Lászlóffy Aladár: Amíg táncol, addig élek ; A megtöretés se valóság ; Toldi dele : [versek]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 3-5. (2001)

Dobozi Eszter: Tenohtihuakánban ; Töredékek Marcus Aurelius feljegyzéseiből : [versek]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 6-7. (2001)

Nagy Koppány Zsolt: Vicces variációk, életrehalálra : I. Szerelmes élet egy halál után; II. Halató nézet ; III. Volt egyszer egy konferencia... : [novella]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 8-14. (2001)

Kovács András Ferenc: Hat limerick : (Írország panasza ; Minoritates mundi ; Erdélyi ; Transylvanian Dreams ; Színikritika ; Paleokritika) : [versek]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 15-16. (2001)

Jókai Anna: Ima az emberiséghez : Oratórium : [vers]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 17-32. (2001)

Király László: Levlap ; Hófolt ; Kivezető ; Katasztrófa ; A nyitott ablak : [versek]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 33-35. (2001)

Szántó T. Gábor: Keleti pályaudvar, végállomás : regényrészlet. Tiszatáj, (55) 9. pp. 36-50. (2001)

Karácsonyi Zsolt: Tervagán szerelmetes sorokkal üzen ; Tervagán kérleli Pincedét ; Auberon egy lovagról beszél ; Könyörgés Randalírhoz : [versek]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 51-56. (2001)

Csabai Ferenc: Férgek öröme : [novella]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 57-67. (2001)

Wilmer Clive: Jelenés ; Haydnra és Mozartra ; Lányom esküvőjére : [versek]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 68-70. (2001)

Márton László: Az a bizonyos százötven év : Sándor Iván: A másik arc című tanulmánykötetéről : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 71-72. (2001)

Bányai János: Németh László kritikaírása a húszasharmincas évek fordulóján. Tiszatáj, (55) 9. pp. 73-78. (2001)

Szegedy-Maszák Mihály: A fordíthatóság esélyei : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 79-87. (2001)

Füzi László: A Semmi közelében : Dosztojevszkij - Czesław Miłosz - Németh László : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 88-100. (2001)

Kass János: Buday Györgyről. Tiszatáj, (55) 9. pp. 101-102. (2001)

Hollósi Zsolt: A Leo és Fredtől a háromdimenziós animációig : beszélgetés Tóth Pál rajzfilmrendezővel : [interjú]. Tiszatáj, (55) 9. pp. 103-112. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 9. pp. 113-114. (2001)

Kovács András Ferenc: Hetvenkedés : [vers]. Tiszatáj, (55) 10. p. 3. (2001)

Oravecz Imre: Részletek a poszt-Szajla ciklusból : [vers]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 4-5. (2001)

Proust Marcel: Az eltűnt madeleine nyomában : I. kötetlen. Tiszatáj, (55) 10. pp. 6-8. (2001)

Schéner Mihály: Bökönye és Kökönye : [rajz]. Tiszatáj, (55) 10. p. 8. (2001)

Juhász Ferenc: Őszes műi : [vers]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 9-10. (2001)

Határ Győző: A posztmodernek : [vers]. Tiszatáj, (55) 10. p. 11. (2001)

Esterházy Péter: Disharmonia infernalis : regényrészlet. Tiszatáj, (55) 10. pp. 12-14. (2001)

Léphaft Pál: [Karikatúra]. Tiszatáj, (55) 10. p. 15. (2001)

Hazai Attila: Karcsi nyitva felejti a szemét : [novella]. Tiszatáj, (55) 10. p. 16. (2001)

Pilinszky János: Pilinckék : (Négysorosok ; Háromsorosok ; Kétsorosok ; Egysoros ; Soron kívül) : [versek]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 17-19. (2001)

Keszthelyi Rezső: Cím nélkül : [vers]. Tiszatáj, (55) 10. p. 20. (2001)

Proust Marcel: Az eltűnt madeleine nyomában : II. kötetlen. Tiszatáj, (55) 10. pp. 21-25. (2001)

Márai Sándor: Némák : regényrészlet. Tiszatáj, (55) 10. pp. 26-27. (2001)

Orbán János Dénes: Kettesben ; Ami Ginát visszatartja : [versek]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 28-29. (2001)

Petőcz András: Orlando Amerikában. Tiszatáj, (55) 10. p. 30. (2001)

Balázs Attila: Egy történet története : [humoreszk]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 31-32. (2001)

Schéner Mihály: Thalia Triumphans : [rajz]. Tiszatáj, (55) 10. p. 32. (2001)

Zeke Gyula: Hímzőnő leszek : [humoreszk]. Tiszatáj, (55) 10. p. 33. (2001)

Maeterlinck Maurice: Süketek : dráma két felvonásban : [humoreszk]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 34-35. (2001)

Háy János: Egy szomorúmanó kiáltozása a Titkok Kapujában : [vers]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 36-37. (2001)

Térey János: Ős mogul : [vers]. Tiszatáj, (55) 10. p. 38. (2001)

Varró Dániel: Aki elmúlt hároméves : [vers]. Tiszatáj, (55) 10. p. 39. (2001)

Proust Marcel: Az eltűnt madeleine nyomában : III. kötetlen. Tiszatáj, (55) 10. pp. 40-42. (2001)

Mándy Iván: Talált tárgyak osztálya : [novella]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 43-44. (2001)

Karafiáth Orsolya: Csopaki ezüsthíd : [vers]. Tiszatáj, (55) 10. p. 45. (2001)

Szilágyi Ákos: Szittya szószátyár : [vers]. Tiszatáj, (55) 10. p. 46. (2001)

Proust Marcel: Az eltűnt madeleine nyomában : IV. kötetlen. Tiszatáj, (55) 10. pp. 47-51. (2001)

Ambrus Lajos and Orbán János Dénes and Temesi Ferenc and Zalán Tibor: Első nap az iskolában : [novella]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 52-55. (2001)

Tornai József: Péntek-szigeti napló : [esszé]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 56-60. (2001)

Proust Marcel: Az eltűnt madeleine nyomában : V. kötetlen. Tiszatáj, (55) 10. pp. 61-64. (2001)

Schéner Mihály: Gökmögi és Köpködi : [grafika]. Tiszatáj, (55) 10. p. 64. (2001)

Alföldy Jenő: Várkonyi Nándor és Weöres Sándor levélváltása. Tiszatáj, (55) 10. pp. 65-67. (2001)

Léphaft Pál: [Karikatúra]. Tiszatáj, (55) 10. p. 68. (2001)

Szigeti Lajos Sándor: A Szigeti Lajos Sándor-i motívumigény : jó Zseb Attila: Mammon című verse : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 69-73. (2001)

Kulcsár Szabó Ernő: Genézis, avagy a posztmodernitás recepcióbázisának diszkrepanciái : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 10. p. 74. (2001)

Odorics Ferenc and Pokol Béla: Vázlat a (szép)irodalom és a(z irodalom) tudomány professzionális intézményrendszereinek egybevetéséhez : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 75-87. (2001)

Határ Győző: Határ Győző beszélgetése Kabdebó Lóránttal : 192. folytatás : [interjú]. Tiszatáj, (55) 10. pp. 88-92. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 10. pp. 93-94. (2001)

Tandori Dezső: Az Oceánban : Paszticsóka : [vers]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 3-8. (2001)

Marsall László: Anyám ; Küszöb ; Gyerek-szem a kapun; A Gyilkosok Gyilkosa Ünnepére ; Csalogató ; Dac-nóta ; Lebegő holttest : [versek]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 9-13. (2001)

Zalán Tibor: Eltévedve : részlet a Papírváros című lassúdad regényből. Tiszatáj, (55) 11. pp. 14-29. (2001)

Juhász Ferenc: Ragadozó hártya-szegénység ; Az éjszaka tavasza : [versek]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 30-38. (2001)

Lászlóffy Csaba: Ezredvégi zsánerkép ; A halálra szánt zsoltár ; A két örök udvarfi: Rosencrantz és Guildenstern ; Felhőszakadásban ; A régi költők kertje : [versek]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 39-44. (2001)

Balázs Imre József: Egyszer sem léphetsz ; Szigliget Blues : [versek]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 45-46. (2001)

Simai Mihály: töredék ; ilyen tavasz lesz : [versek]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 47-48. (2001)

Varga Imre: Szent István : [szobor]. Tiszatáj, (55) 11. p. 48. (2001)

Olajos Terézia: Az avar továbbélés kérdéséről : a 9. századi avar történelem görög és latin nyelvű forrásai : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 49-56. (2001)

Dienes Attila: I. András : [szobor]. Tiszatáj, (55) 11. p. 56. (2001)

Szegfű László: Rex et sacerdos : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 57-63. (2001)

Adorjáni Endre: I. Béla : [szobor]. Tiszatáj, (55) 11. p. 63. (2001)

Makk Ferenc: Róma vagy Mainz vagy Bizánc? : politikai-vallási választás az első ezredfordulón : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 64-70. (2001)

Gera Katalin: Szent László : [szobor]. Tiszatáj, (55) 11. p. 70. (2001)

Font Márta: Az Árpádok országa és az „Orosz kapun" túli szomszédjai : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 71-78. (2001)

Palotás József: III. Béla : [szobor]. Tiszatáj, (55) 11. p. 78. (2001)

Koszta László: Szent Márton tiszteletének magyarországi kezdete : megjegyzések Pannonhalma alapításához : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 79-84. (2001)

Tóth Béla: II. András : [szobor]. Tiszatáj, (55) 11. p. 84. (2001)

Blazovich László: Városok városhiányos övezetben a középkorban : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 85-90. (2001)

Kristó Gyula: A multikulturális Erdély középkori gyökerei : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 91-98. (2001)

Szabolcs Péter: IV. Béla : [válogatás a Megyék Történelmi Szoborparkjának királyszobraiból]. Tiszatáj, (55) 11. p. 98. (2001)

Almási Tibor: Az oklevélkutatások időszerűsége : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 99-104. (2001)

Győrfi Sándor: Kun László : [válogatás a Megyék Történelmi Szoborparkjának királyszobraiból]. Tiszatáj, (55) 11. p. 104. (2001)

Tóth Attila: Emlékmű-koszorú Ópusztaszeren : a Megyék Történelmi Szoborparkja. Tiszatáj, (55) 11. pp. 105-108. (2001)

Nagy Lajos: Vanyúr István : [válogatás a Megyék Történelmi Szoborparkjának királyszobraiból]. Tiszatáj, (55) 11. p. 108. (2001)

Hollósi Zsolt: „Elfogynak a régi ízek, csak a mítoszok maradnak meg" : beszélgetés Zalán Tiborral : [interjú]. Tiszatáj, (55) 11. pp. 109-120. (2001)

Benedek György: Aranybulla-emlék : [válogatás a Megyék Történelmi Szoborparkjának királyszobraiból]. Tiszatáj, (55) 11. p. 120. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 11. pp. 121-122. (2001)

Bertók László: Mintha az élete ; Eszébe se jutott : [versek]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 3-5. (2001)

Csiki László: Határ : [vers]. Tiszatáj, (55) 12. p. 6. (2001)

Szathmári István: Uram, én máskor is eljövök : [novella]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 7-9. (2001)

Vörös István: A változás markából ; Emeletek az időben ; Kockavetés : [versek]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 10-13. (2001)

Nagy Gáspár: A vak látnok folytatja a monológot : [vers]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 14-17. (2001)

Sándor Iván: Mire emlékszel? : [novella]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 18-38. (2001)

Király Levente: A Terminus ; Rejtett víztározók ; Szentimentális rókák : [versek]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 39-40. (2001)

Jókai Anna: Tóth Eszter elment. Tiszatáj, (55) 12. pp. 41-42. (2001)

Kiss Gy. Csaba: Húsz év után. Tiszatáj, (55) 12. pp. 43-44. (2001)

Mózes Lajos: Tavaly Lengyelországban : út a tengerhez : [novella]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 45-50. (2001)

Fenyvesi Ottó: Ostromállapot keresztfonállal : [vers]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 51-52. (2001)

Sziveri János: Jelek, s jelzések : [vers]. Tiszatáj, (55) 12. p. 53. (2001)

Csoóri Sándor: Senkid, barátod : [vers]. Tiszatáj, (55) 12. p. 54. (2001)

Tóth Erzsébet: Vallomás : [vers]. Tiszatáj, (55) 12. p. 55. (2001)

Csordás Gábor: Nulla óra ; fehér-piros (szonett) : [versek]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 56-57. (2001)

Kovács István: Láttam : [vers]. Tiszatáj, (55) 12. p. 58. (2001)

Tornai József: Sír az út előttem : [vers]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 59-60. (2001)

Sükösd Miklós Áron: Mához egy hétre : [novella]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 61-66. (2001)

Pál József: Assisi Szent Ferenc Istendicsérete: fordítás és értelmezés. Tiszatáj, (55) 12. pp. 67-76. (2001)

Szőke Katalin: Baka István „oroszverse” : Sztyepan Pehotnij testamentuma : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 77-84. (2001)

Vekerdi László: A legendák varázsa : Miskolczy Ambrus könyve : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 85-93. (2001)

Németh Zoltán: A terep/munka kellemetlenségei : Grendel Lajos: Nálunk, New Hontban : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 94-101. (2001)

Tőzsér Árpád: Főmű : Tandori Dezső lírája a Magyar Költészet Kincsestárában : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (55) 12. pp. 102-106. (2001)

Hollósi Zsolt: „Mindig mellém szegődött a szerencse” : beszélgetés Deák Ferenc grafikusművésszel. Tiszatáj, (55) 12. pp. 107-116. (2001)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (55) 12. pp. 117-118. (2001)

Bordás Sándor: „…»árnyék« rajtunk és bennünk” : a mesehagyomány szerepe Csáth Géza prózájában : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 74. pp. 1-19. (2001)

Árpás Károly: Mire tanít a Virágos katona? : magatartásminták Gion Nándor regényében. Tiszatáj, (55) 75. pp. 1-18. (2001)

Balogh Tamás: „Műszereik segítségével állandóan figyelni fognak” : Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 76. pp. 1-16. (2001)

Vadai István: Megkétszerezett magány : Ady Endre két versének összehasonlító elemzése : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 77. pp. 1-16. (2001)

Vasy Géza: A beérkezés ígérete : Kormos István 1947-ben : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 78. pp. 1-15. (2001)

Milbacher Róbert: Az Előszó egy lehetséges értelmezése : [tanulmány]. Tiszatáj, (55) 79. pp. 1-18. (2001)

Összeállítás a mai román irodalomból. Tiszatáj, (55) 8. p. 74. (2001)

This list was generated on 2024. május 27. 06:09:40 CEST.