Browse by Article

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1996
Number of items: 267.

1996

Cs. Gyímesi, Éva: Két kultúra peremvidékén : tudomány és egyetem a kisebbségi létben. Tiszatáj, (50) 1. pp. 3-11. (1996)

Jakab, Zsigmond: Jakab Zsigmond fafaragásai. Tiszatáj, (50) 1. p. 11. (1996)

O., S.: Összeállításunk elé. Tiszatáj, (50) 1. p. 12. (1996)

Lászlóffy, Aladár: Kollektív ars poeticák. Tiszatáj, (50) 1. pp. 12-14. (1996)

Elek, Tibor: Az önmetaforák születése és alkonya : kísérlet. Tiszatáj, (50) 1. pp. 15-26. (1996)

Gáll, Ernő: Volt-e „romániaiság"? Tiszatáj, (50) 1. pp. 27-36. (1996)

Füzi, László: A sajátosság méltósága : a hetvenes évek korunkja és Gáll Ernő sorsmetaforája. Tiszatáj, (50) 1. pp. 36-46. (1996)

Kántor, Lajos: Testvérek és tejtestvérek? : avagy útban a többség felé... Tiszatáj, (50) 1. pp. 46-54. (1996)

Szigeti, Lajos Sándor: Evangéliumi esztétika és modern bukolika : a Dsida-vers méltósága. Tiszatáj, (50) 1. pp. 54-69. (1996)

Bertha, Zoltán: A metaforikus önszemlélet jellegzetességei Sütő András világképében. Tiszatáj, (50) 1. pp. 69-79. (1996)

Széles, Klára: Ön-metafora - „mi"-metaforák : önmetafora-változatok a mai erdélyi költészetben. Tiszatáj, (50) 1. pp. 79-91. (1996)

Juhász, Erzsébet: Az ugartörés mint önmetafora : a vajdasági magyar irodalom a két háború közti szakaszában. Tiszatáj, (50) 1. pp. 92-98. (1996)

Papp, P. Tibor: Kisebbségből kisebbségbe : eltengertelenedésem (poszt)története. Tiszatáj, (50) 1. pp. 98-103. (1996)

Jakab, Zsigmond: Jakab Zsigmond fafaragásai. Tiszatáj, (50) 1. p. 103. (1996)

Olasz, Sándor: Mítoszok és illúziók nélkül : Grendel Lajos modernizációs fordulata. Tiszatáj, (50) 1. pp. 104-109. (1996)

Jakab, Zsigmond: Jakab Zsigmond fafaragásai. Tiszatáj, (50) 1. p. 109. (1996)

Ruszoly, József: Péter László és a Tiszatáj. Tiszatáj, (50) 1. pp. 110-116. (1996)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (50) 1. p. 117. (1996)

Koncsol, László: Agnus Dei ; Kyrie : [versek]. Tiszatáj, (50) 2. pp. 3-4. (1996)

Szepesi, Attila: Részeg Anakreon ; Gagliarda : [versek]. Tiszatáj, (50) 2. pp. 5-6. (1996)

Temesi, Ferenc: Pest : [regény]részlet. Tiszatáj, (50) 2. pp. 7-44. (1996)

Lázáry, René Sándor: Itinerarium Transsylvanicum : [versek]. Tiszatáj, (50) 2. pp. 45-47. (1996)

Bozsik, Péter: Weissbrunni töredék : [vers]. Tiszatáj, (50) 2. pp. 48-51. (1996)

Pintér, Lajos: Szökő kutak : a József Attila-pör. Tiszatáj, (50) 2. pp. 52-57. (1996)

Szöllősi, Zoltán: Fehér számok : [vers]. Tiszatáj, (50) 2. pp. 58-59. (1996)

Kontra, Ferenc: Állomáskereső : [novella]. Tiszatáj, (50) 2. pp. 60-62. (1996)

Bencze, Balázs: Mese a hatalomról : [novella]. Tiszatáj, (50) 2. pp. 63-66. (1996)

Erdélyi, Erzsébet and Nobel, Iván: „Induljunk tehát: otthonról - haza!" : beszélgetés Zalabai Zsigmonddal. Tiszatáj, (50) 2. pp. 67-70. (1996)

Virág, Zoltán: (Sub)cultura interrupta : Fenyvesi Ottó költészetéről. Tiszatáj, (50) 2. pp. 71-82. (1996)

Vasy, Géza: „Mintha elölről kezdeném" : Bertók László szonettkönyve : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 2. pp. 83-88. (1996)

N. Horváth, Béla: Az ellírult lírikus : Parti Nagy Lajos: Esti kréta. Tiszatáj, (50) 2. pp. 88-92. (1996)

Bombitz, Attila: Feltépett nyelv : Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 2. pp. 93-96. (1996)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (50) 2. p. 97. (1996)

Utassy, József: Négy tanka, Őszi haikuk, Bús, Tékozló fiú : [versek]. Tiszatáj, (50) 3. pp. 3-5. (1996)

Fodor, József: A magány első nyara. Tiszatáj, (50) 3. p. 5. (1996)

Kálnay, Adél: Háborús történet : 2. Galícia : [novella]. Tiszatáj, (50) 3. pp. 6-17. (1996)

Fodor, József: Hazatértek. Tiszatáj, (50) 3. p. 17. (1996)

Kalász, Márton: A költészet : Időhirdetés ; R., a Macska ; Feuerbachi este ; Sötét seb [versek]. Tiszatáj, (50) 3. pp. 18-19. (1996)

Oláh, János: Dobog a föld : [vers]. Tiszatáj, (50) 3. pp. 20-21. (1996)

Szathmári, István: A hó és a Nefelejcs : [novella]. Tiszatáj, (50) 3. pp. 22-23. (1996)

Fodor, József: Útkeresők : [festmény]. Tiszatáj, (50) 3. p. 23. (1996)

Jánosházy, György: Fogynak a fények ; Száz év magány ; Szindbád-nosztalgia : [versek]. Tiszatáj, (50) 3. pp. 24-25. (1996)

Annus, József: Elöljáró beszéd. Tiszatáj, (50) 3. p. 26. (1996)

Sándor, Iván: A korszakok változó értelmezési keretei. Tiszatáj, (50) 3. pp. 27-32. (1996)

Fodor, József: In memoriam Plohn József : [festmény]. Tiszatáj, (50) 3. p. 32. (1996)

Bihari, Mihály: Németh László szocializmus-képéről. Tiszatáj, (50) 3. pp. 33-49. (1996)

Fried, István: Németh László Közép-Európája. Tiszatáj, (50) 3. pp. 50-59. (1996)

Pomogáts, Béla: Magyarság és Európa : Németh László a kulturális megújulásról. Tiszatáj, (50) 3. pp. 60-68. (1996)

Fodor, József: Havas tetők : [festmény]. Tiszatáj, (50) 3. p. 68. (1996)

Monostori, Imre: „Világnézet" : Tizenkét levél : a "Tarkaság kultúrája". Tiszatáj, (50) 3. pp. 69-73. (1996)

Csejtei, Dezső: Nyílvessző és kör : Ortega y Gasset és Spengler hatása Németh László gondolkodására. Tiszatáj, (50) 3. pp. 74-83. (1996)

Németh, Judit: Németh László és a természettudományos gondolkodás. Tiszatáj, (50) 3. pp. 84-92. (1996)

Vekerdi, László: Galilei - eretnek vagy udvaronc? Tiszatáj, (50) 3. pp. 93-109. (1996)

Fodor, József: Égető Eszter utcája : [festmény]. Tiszatáj, (50) 3. p. 109. (1996)

Enyedi, Zoltán: Enyedi Zoltán fényképe Fodor Józsefről. Tiszatáj, (50) 3. p. 110. (1996)

Tasnádi, Attila: Újragondolt életstratégia : a 60 éves Fodor József képei a Tornyai Múzeumban. Tiszatáj, (50) 3. pp. 110-112. (1996)

Marsall, László: Ajánlások és parainézisek : Fekete turisztika - eligazítás ; Kujon-bá dünnyögi : [versek]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 3-4. (1996)

Dobai, Péter: Az áthatolás lehetetlensége régi fényképek idő-papírfalán ; Rügen, 1980. augusztus : [versek]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 5-6. (1996)

Kálnay, Adél: Háborús történet : 3. Fogságban : [regényrészlet]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 7-19. (1996)

Dobozy, Hajnalka: Buborékok : [novella]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 20-23. (1996)

Vitéz, György: Gőgös ; Huszonkilenc : [versek]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 24-25. (1996)

Bogdán, László: Átiratok múzeuma : hebrencs testamentum. Tiszatáj, (50) 4. pp. 26-29. (1996)

Horgas, Béla: Az ötezer éves ember 1. : [novella]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 30-36. (1996)

Téglásy, Imre: Vasárnap ; Tattoo ; Az ige testté lón : [versek]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 37-39. (1996)

Veszelka, Attila: A lenhajú lány ; Még visszajársz ; Szirmok hangja : [versek]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 40-41. (1996)

Veress, Miklós: Sorsszimfónia - egy hegedűre : Suki Béla emlékezetének ; Metafizikai látlelet : 1982 januárjából S. B. elmúlásáról. Tiszatáj, (50) 4. pp. 42-49. (1996)

Erdélyi, Erzsébet and Nobel, Iván: „...mindaz, ami történelmünk során velünk történt, benne van szavainkban." : beszélgetés Danyi Magdolnával. Tiszatáj, (50) 4. pp. 50-53. (1996)

Erdélyi, Erzsébet and Nobel, Iván: „Van a gondolatnak egy olyan tömör állapota, amelyben kristálytisztán ragyog" : beszélgetés Thomka Beátával. Tiszatáj, (50) 4. pp. 53-57. (1996)

Danyi, Magdolna: A látomás Pilinszky János költészetében. Tiszatáj, (50) 4. pp. 58-62. (1996)

Utasi, Csilla: A pokol pannon tengere : Tolnai Ottó árvacsáth című versciklusáról. Tiszatáj, (50) 4. pp. 62-67. (1996)

Kürtösi, Katalin: Montreáli anziksz : [esszé]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 68-72. (1996)

Kulcsár-Szabó, Zoltán: Már nem sajog : [esszé]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 73-76. (1996)

Bombitz, Attila: Bolyongások az Átváltozások kertjében : Sándor Iván új regénye : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 76-81. (1996)

H. Nagy, Péter: Redundanciák retorikája : Darvasi László: A Borgognoni-féle szomorúság : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 81-84. (1996)

Romány, Pál: A költözködő falu : [esszé]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 85-93. (1996)

Belényi, Gyula: Egy valósághű könyv : Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon : 1945-1956 : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 4. pp. 93-96. (1996)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (50) 4. p. 97. (1996)

Faludy, György: Öt szonett : a század margójára : [vers]. Tiszatáj, (50) 5. pp. 3-5. (1996)

Horgas, Béla: Az ötezer éves ember II. : [novella]. Tiszatáj, (50) 5. pp. 6-14. (1996)

Háy, János: Dzsigerdilen : a szív gyönyörűsége : [regényrészlet]. Tiszatáj, (50) 5. pp. 15-34. (1996)

Gömöri, György: A tél illata ; Állapotok : [vers]. Tiszatáj, (50) 5. p. 35. (1996)

Erdélyi, Erzsébet and Nobel, Iván: „Van a kimondásnak is értéke" : beszélgetés Czigány Lóránttal. Tiszatáj, (50) 5. pp. 36-45. (1996)

Domokos, Johanna: * * * : [vers]. Tiszatáj, (50) 5. p. 46. (1996)

Nyáry, János: Tűz a tisztáson : [novella]. Tiszatáj, (50) 5. pp. 47-49. (1996)

Plugor, Magor: Kastélyok udvarán ; Muroroa : [versek]. Tiszatáj, (50) 5. p. 50. (1996)

Kelemen, Zoltán: Angyalporban gázoltam egykoron ; És : [versek]. Tiszatáj, (50) 5. p. 51. (1996)

Balogh, Tamás: Történetek írókról : Három szem keksz ; Maradványok kézikönyve ; A harmadik jel. Tiszatáj, (50) 5. pp. 52-55. (1996)

Győrei, Zsolt: A titkok perce ; Törött : [versek]. Tiszatáj, (50) 5. pp. 55-56. (1996)

B. Kovács, Kázmér: Reklámsong ; Irgalom ; Testamentum ; Szegsáron születni ; Merítek újból : D. K. kontra K. D. : [versek]. Tiszatáj, (50) 5. pp. 56-57. (1996)

Kulcsár Szabó, Ernő: A kanonizáltság poetológiája : [esszé]. Tiszatáj, (50) 5. pp. 58-66. (1996)

Fried, István: Az irodalom (történő és történeti) megértése felé : széljegyzetek Kulcsár Szabó Ernő Történetiség, megértés, irodalom című könyvéhez. Tiszatáj, (50) 5. pp. 67-81. (1996)

Bocsor, Péter: Megváltó elméletek : [esszé]. Tiszatáj, (50) 5. pp. 82-86. (1996)

Palkó, Gábor: A meztelen magyar férfi (nő) : Esterházy Péter: Egy nő : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 5. pp. 87-89. (1996)

Müllner, András: Fanni hagyományai. Tiszatáj, (50) 5. pp. 89-92. (1996)

Hegyi, Pál: Papírborítás 1994. Tiszatáj, (50) 5. pp. 93-96. (1996)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (50) 5. p. 97. (1996)

Orbán, Ottó: Hallod-e te sötét árnyék : változat egy csángó népdalra : [vers]. Tiszatáj, (50) 6. p. 3. (1996)

Lászlóffy, Aladár: Az égbolt márciusban : Metamorfózisok ; Göncöl-ügyek ; „301" : [versek]. Tiszatáj, (50) 6. pp. 4-5. (1996)

Széles, Klára: Milyen az égboltunk 1996 márciusában? : Lászlóffy Aladár sűrítés-technikájáról. Tiszatáj, (50) 6. pp. 6-8. (1996)

Gergely, Ágnes: Terra exotica : [vers]. Tiszatáj, (50) 6. pp. 9-12. (1996)

Fodor, András: A hetvenes évek III. : naplójegyzetek [1975. január]. Tiszatáj, (50) 6. pp. 13-19. (1996)

Tornai, József: A tücskök ; Az ürességet elért Buddha dala ; Ó hal, mindenség-krisztus ; Az isten-szemű ; Tíz év múlva ; Kardok : [versek]. Tiszatáj, (50) 6. pp. 20-22. (1996)

Legenda Nemes Nagy Ágnesről. Tiszatáj, (50) 6. pp. 23-31. (1996)

Lázáry, René Sándor: Antipoétika : műkedv-ellő vers-ellő keserve ; Egy kritikushoz ; Bolond Istók versikéje ; Magyaross, tizenegyess, nóta ; Magyar vázlat ; No, vén legenda! : Ady Endrének küldöm ; Profán látomás : [versek]. Tiszatáj, (50) 6. pp. 32-35. (1996)

Páskándi, Géza: Begyűjtött vallomásaim : a megbocsátás első nyitányai : [memoár]. Tiszatáj, (50) 6. pp. 36-44. (1996)

Fried, István: Osztrák összeállításunk elé. Tiszatáj, (50) 6. pp. 45-46. (1996)

Bombitz, Attila: Változatok a monomániára : osztrák irodalom : Peter Handke : Az ismétlés. Tiszatáj, (50) 6. pp. 47-55. (1996)

Kerekes, Gábor: Ausztria minden idők legklasszabb komédiája : Thomas Bernhard Heldenplatz című színműve körüli bonyodalmak 1988-ban Ausztriában. Tiszatáj, (50) 6. pp. 56-62. (1996)

Tóth, Barbara: „Eltemetem Európát játékautomaták ajkain..." : az 1945 utáni osztrák líra: Walter Buchebner Cellulóz idő című posztumusz kötetéről. Tiszatáj, (50) 6. pp. 63-67. (1996)

Pomogáts, Béla: Trianon és a magyar irodalom. Tiszatáj, (50) 6. pp. 68-74. (1996)

Romány, Pál: Serege nem volt, „csak" súlya. Tiszatáj, (50) 6. pp. 75-80. (1996)

Vasy, Géza: A hetvenes évek első fele : Fodor András újabb naplójegyzetei. Tiszatáj, (50) 6. pp. 81-85. (1996)

Szigeti, Lajos Sándor: „Magasba tartjuk tetves glóriánkat" : Tornai József legújabb verseskötetéről : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 6. pp. 85-91. (1996)

Alföldy, Jenő: Csontos János: Határfolyam : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 6. pp. 92-94. (1996)

Kelemen, Zoltán: A szellem anarchistája : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 6. pp. 94-96. (1996)

Jung, Károly: Magyarázat ; Kinek a Léthe? ; Hajlékom, absíd, absíd! ; Könnyű szél, dallam ; Szerelem ; Aber nicht so einfach : [versek]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 3-7. (1996)

Határ, Győző: Húrtalan költő : pótlás Theophrasztosz Karaktereihez ; Boltos ; A bátor Meditátor ; Bagoly : [versek]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 8-12. (1996)

Miklosovits, László: Régi adoma : [grafika]. Tiszatáj, (50) 7. p. 12. (1996)

Grendel, Lajos: És eljön az országa : regényrészlet. Tiszatáj, (50) 7. pp. 13-19. (1996)

Tatár, Sándor: Epitáfium egy (legalább közemberi) lelkiismeretre ; „Embernek lenni" : [versek]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 20-21. (1996)

Miklosovits, László: Tetemrehívás : [grafika]. Tiszatáj, (50) 7. p. 21. (1996)

Kabdebó, Tamás: K2 : [novella]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 22-25. (1996)

Kiss, Benedek: Hó alól fű ; Szemét-király ; Bánatűző : [versek]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 26-28. (1996)

Miklosovits, László: A bajusz : [grafika]. Tiszatáj, (50) 7. p. 28. (1996)

Kálnay, Adél: Háborús történet : 4. A szökés : [regényrészlet]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 29-41. (1996)

Miklosovits, László: Ágnes asszony : [grafika]. Tiszatáj, (50) 7. p. 41. (1996)

Legenda Kassák Lajosról. Tiszatáj, (50) 7. pp. 42-53. (1996)

Miklosovits, László: A tudós macskája : [grafika]. Tiszatáj, (50) 7. p. 53. (1996)

Gáll, Ernő: A „román jelenség" enciklopédikus kutatója. Tiszatáj, (50) 7. pp. 54-58. (1996)

Lőkös, István: A magyarság a modern lengyel irodalomban : 1919-1989 : jegyzet D. Molnár István könyvéről. Tiszatáj, (50) 7. pp. 59-61. (1996)

Miklosovits, László: Az örökség : [grafika]. Tiszatáj, (50) 7. p. 61. (1996)

Gajdó, Tamás: Ex libris dr. Lugosi Döme : Juhász Gyula ismeretlen írásai a szegedi Színházi Újságban. Tiszatáj, (50) 7. pp. 62-64. (1996)

Miklosovits, László: Őszikék : [grafika]. Tiszatáj, (50) 7. p. 64. (1996)

Péter, László: Tíz írás Fülep Lajosról : Tüskés Tibor tanulmánygyűjteménye. Tiszatáj, (50) 7. pp. 65-67. (1996)

Monostori, Imre: Tüskés Tibor és a "Jelenkor". Tiszatáj, (50) 7. pp. 68-71. (1996)

Orosz, László: Sütő József: Századok lelke : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 71-73. (1996)

Ferenczi, László: Szigeti Lajos Sándor: Modern hagyomány : motívumok és költői magatartásformák a huszadik századi magyar irodalomban : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 74-76. (1996)

Görömbei, András: Tóth H. Zsolt: Széttaposott ösvény : Karácsony Benő élete és műve : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 76-79. (1996)

Vasy, Géza: Életöröm és elmúlástudat : Kiss Benedek új versei : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 80-84. (1996)

Szepesi, Attila: Magyar Carmina Burana : Pintér Lajos: Ezredfordulóponton : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 84-87. (1996)

Kelemen, Zoltán: Múlandó [Mulandó] emlékmű az időnek : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 87-89. (1996)

Fabulya, Andrea: Talpalatnyi Ithaka : Jánosházy György: Innen semerre című kötetéről : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 7. pp. 89-93. (1996)

Józsa T., István: A kép pillanata : Miklosovits László Arany-illusztrációiról. Tiszatáj, (50) 7. pp. 94-95. (1996)

Olasz, Sándor: Annus József és a Tiszatáj. Tiszatáj, (50) 7. p. 96. (1996)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (50) 7. p. 97. (1996)

Kovács, András Ferenc: Póz, a homály homálya ; Vásárhelyi sóhajtás ; Introitus : [versek]. Tiszatáj, (50) 8. pp. 3-4. (1996)

Szöllősi, Zoltán: Verselőzmény ; Testtől testig : [versek]. Tiszatáj, (50) 8. pp. 5-6. (1996)

Szepesi, Attila: Porlód kínai krónikása : arcképvázlat Temesi Ferencről. Tiszatáj, (50) 8. pp. 7-13. (1996)

Vitéz, György: Kanadai nyár : [vers]. Tiszatáj, (50) 8. pp. 14-16. (1996)

Petrőczi, Éva: Ez a virágos-madaras... ; A bokályos : [versek]. Tiszatáj, (50) 8. pp. 17-18. (1996)

Kálnay, Adél: Háborús történet : 5. A másik otthon : [regényrészlet]. Tiszatáj, (50) 8. pp. 19-31. (1996)

Varga, Imre: kék test homálytalan ; a dobod megkérdi ; szivárványom : [versek]. Tiszatáj, (50) 8. pp. 32-33. (1996)

Legenda Sarkadi Imréről. Tiszatáj, (50) 8. pp. 34-44. (1996)

Danyi, Magdolna: A komplex költői képek Pilinszky János költészetében. Tiszatáj, (50) 8. pp. 45-56. (1996)

Ráfi, Dénes: Csigák és istenek : a mindenség képmodelljei Nádas Péter „Emlékiratok könyve" című művében. Tiszatáj, (50) 8. pp. 56-66. (1996)

Wilmer, Clive: Clive Wilmer beszélgetése Seamus Heaneyvel ; Seamus Heaney: Anahorish ; Büntetés : [versek]. Tiszatáj, (50) 8. pp. 67-73. (1996)

Gyimesi, Tímea: Különös szépségű kristálydarabok* : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 8. pp. 73-77. (1996)

Szabó, József: „Csak anyanyelvemen lehetek igazán én" : az anyanyelvi tudat, a magyarságtudat és a nyelvhasználat néhány kérdése Szlovákiában. Tiszatáj, (50) 8. pp. 78-87. (1996)

Imre, László: Szirák Péter: Grendel Lajos. Tiszatáj, (50) 8. pp. 88-89. (1996)

Csűrös, Miklós: „Megközelíthető-e ésszerűen a költészet varázsa?". Tiszatáj, (50) 8. pp. 90-92. (1996)

Sánta, Gábor: Palackposta : Széles Klára tanulmányköteteiről. Tiszatáj, (50) 8. pp. 93-96. (1996)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (50) 8. p. 97. (1996)

Határ, Győző: Gyertyák tengerében : [vers]. Tiszatáj, (50) 9. p. 4. (1996)

Baka, István: 1971 nyara ; Oly bizonytalanná : [versek]. Tiszatáj, (50) 9. p. 5. (1996)

Ajgi, Gennadij and Dronnikov, Nikolaj: Hódolat a dalnak : harminchat változat csuvas és tatár népdaltémákra. Tiszatáj, (50) 9. pp. 6-11. (1996)

R., H.: Baka István „vidám üzenetei". Tiszatáj, (50) 9. pp. 12-15. (1996)

Pataki, Ferenc: Zrínyi és a vadkan : [festmény]. Tiszatáj, (50) 9. p. 15. (1996)

Pataki, Ferenc: Babits, Baka, Balassi, Berzsenyi. Tiszatáj, (50) 9. p. 16. (1996)

Márton, László: A leírás angyalai : Baka István emlékére. Tiszatáj, (50) 9. pp. 17-19. (1996)

Szepesi, Attila: A cella. Tiszatáj, (50) 9. pp. 20-25. (1996)

Pataki, Ferenc: Baka István: Isten fűszála : [festmény]. Tiszatáj, (50) 9. p. 25. (1996)

Domokos, Mátyás: Emlékek célkeresztjén. Tiszatáj, (50) 9. pp. 26-38. (1996)

Pataki, Ferenc: Éjszakai csend-élet : [festmény]. Tiszatáj, (50) 9. p. 38. (1996)

Darvasi, László: A könnymutatványosok legendája : [regényrészlet]. Tiszatáj, (50) 9. pp. 39-60. (1996)

Pataki, Ferenc: Bagoly-asszony. Tiszatáj, (50) 9. p. 60. (1996)

Géczi, János: 1975. X. 27. Tiszatáj, (50) 9. pp. 61-67. (1996)

Nagy, Gáspár: Levél, ha hull. Tiszatáj, (50) 9. p. 68. (1996)

Pintér, Lajos: Három találkozás. Tiszatáj, (50) 9. pp. 69-70. (1996)

Balassa, Péter: A Szekszárdi misétől a makacs csárdásig. Tiszatáj, (50) 9. pp. 71-73. (1996)

Vekerdi, László: Baka István és a Tiszatáj. Tiszatáj, (50) 9. pp. 74-87. (1996)

Pataki, Ferenc: Titkos ösvény : [festmény]. Tiszatáj, (50) 9. p. 87. (1996)

Fried, István: Baka István „Számadása" : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 9. pp. 88-106. (1996)

Szigeti, Lajos Sándor: „Metaforákkal tele, megjelenik a líra szelleme" : a palackba zárt szonett szabadulása. Tiszatáj, (50) 9. pp. 107-113. (1996)

Szőke, Katalin: Sztyepan Pehotnijról - oroszul. Tiszatáj, (50) 9. p. 114. (1996)

Gusev, Ûrij Pavloviĉ: Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 9. pp. 115-118. (1996)

Fabulya, Andrea: Rózsák közt, úton : esszé Carmenról és Pygmalionról. Tiszatáj, (50) 9. pp. 119-122. (1996)

Kelemen, Zoltán: Odüsszeusz evangéliuma : [vers]. Tiszatáj, (50) 9. p. 123. (1996)

Pataki, Ferenc: Egy angyal-élet : [festmény]. Tiszatáj, (50) 9. p. 123. (1996)

Plugor, Magor: Csendben élek : [vers]. Tiszatáj, (50) 9. p. 124. (1996)

Bordás, Sándor: Homérosz apokrif : [vers]. Tiszatáj, (50) 9. pp. 125-126. (1996)

Pataki, Ferenc: Baka István: November angyalához : [installáció]. Tiszatáj, (50) 9. p. 126. (1996)

Bogdán, László: Orosz ábrándok : [vers]. Tiszatáj, (50) 9. pp. 127-128. (1996)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (50) 9. p. 129. (1996)

Pataki, Ferenc: Pataki Ferenc: Búcsú Baka Pista barátomtól : [festmény]. Tiszatáj, (50) 9. p. 129. (1996)

Lászlóffy, Aladár: Opus-hármas : 1. A keret ; 2. A szenvedés ; 3. Opera omnia : [versek]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 3-4. (1996)

Sulyok, Vince: Szarvas az erdőn ; Könyörgés ; Gulliverként lekötözött hazánk ; Post festum ; Hiábavalóság halottai : [versek]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 5-9. (1996)

Kántor, Lajos: Kalandom az Unióval : [esszé]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 10-14. (1996)

Sigmond, István: A vértanúk huszonegyre is ráhúznak egy lapot. Tiszatáj, (50) 10. pp. 15-18. (1996)

Kautzky, Norbert: Halálhír : [vers]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 19-20. (1996)

Lakatos, Mihály: "Csináljátok úgy, ahogy akarjátok." És mi csináltuk. Tiszatáj, (50) 10. pp. 21-22. (1996)

Orbán, János Dénes: Judit : Bahamut lánya ; A város, ahol élhet a test ; Ó, én hatalmas Asszonyom! Tiszatáj, (50) 10. pp. 23-27. (1996)

László, Noémi: Látlelet ; Ma elcsodálkozol ; Negatív ; Virrasztó : [versek]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 28-30. (1996)

Fekete, Vince: Centrifuga ; Faló ; Vonaton a Szellem ; A ladik és a Szellem : [versek]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 31-32. (1996)

Sántha, Attila: Gajdó Máris borzalmas élete, melyet csak székelyül lehet elbeszélni ; Gajdó Máris levele Tankó Pistához. Tiszatáj, (50) 10. pp. 33-39. (1996)

Lakatos, Mihály: A búcsú : [novella]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 40-46. (1996)

Lövétei, Lázár János: Olvad a fenséges ; A döntés nehézsége ; Túlélési manőver : [versek]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 47-48. (1996)

Benő, Attila: (Hálók) : [vers]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 51-52. (1996)

Demény, Péter: Szerelmes dal ; Lovaglás ; Song : [versek]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 49-50. (1996)

Király, Farkas: hobo XVI ; látogatók - József Attila (Altató) : [versek]. Tiszatáj, (50) 10. p. 53. (1996)

György, Attila: Város, templomokkal és szilvapálinkával : [novella]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 54-56. (1996)

Poszler, György: „Emberiség-poéma" és Drámai Költemény : Madách helye a Világirodalomban. Tiszatáj, (50) 10. pp. 57-64. (1996)

Blazovich, László and Kristó, Gyula: Mi is egy vagyunk a Kárpát-medence népei közül... : Blazovich László és Kristó Gyula millecentenáriumi beszélgetése. Tiszatáj, (50) 10. pp. 65-74. (1996)

Makk, Ferenc: „És erővel elfoglalta egész Pannóniát" : a honfoglalás korának írott forrásai. Tiszatáj, (50) 10. pp. 75-80. (1996)

Kelemen, Zoltán: Jelentés az Előretolt Helyőrségről : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 81-83. (1996)

Sántha, Attila: A posztmagyar útja a metafizika felé vezet(ne) : [esszé]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 84-87. (1996)

Milbacher, Róbert: Mintha Garafilafi : avagy hogyan próbáljuk meg lelopni a kolbászkarikákat Jacques Derrida szendvicséről : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 10. pp. 88-94. (1996)

Józsa T., István: Vonalak, foltok ritmusa : Valovits László képeiről. Tiszatáj, (50) 10. pp. 95-96. (1996)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (50) 10. p. 97. (1996)

Faludy, György: Ultima aspectata : [vers]. Tiszatáj, (50) 11. pp. 3-4. (1996)

Zalán, Tibor: Álom : [vers]. Tiszatáj, (50) 11. pp. 5-6. (1996)

Bertók, László: Már minden arrébb volt : közelítések : [esszé]. Tiszatáj, (50) 11. pp. 7-13. (1996)

Szepesi, Attila: La Quinta del Sordo : A pokol ; A kecskebak ; Zarándokok ; Szaturnusz ; Lidércek ; A festő maga-mentsége : [versek]. Tiszatáj, (50) 11. pp. 14-17. (1996)

Varga, Zoltán: Honfoglalók : részlet. Tiszatáj, (50) 11. pp. 18-35. (1996)

Erdélyi, Erzsébet and Nobel, Iván: „...önmagunk ismerete híján képzeletünk ellenünk fordulhat" : beszélgetés Karátson Endrével Székely Boldizsárról. Tiszatáj, (50) 11. pp. 36-43. (1996)

Bárdos B., Arthur: Az elveszett idő nyomában : [versek]. Tiszatáj, (50) 11. pp. 44-48. (1996)

Tüskés, Tibor: Adatok a Pilinszky-filológiához. Tiszatáj, (50) 11. pp. 49-54. (1996)

Tasi, József: „Zárás és nyitás az utolsó fejezetre?" : korszakváltás Pilinszky költészetében a hatvanas-hetvenes évek fordulóján. Tiszatáj, (50) 11. pp. 55-61. (1996)

Költői (ön) arckép-töredékek : Pilinszky János kiadatlan leveleiből. Tiszatáj, (50) 11. pp. 62-72. (1996)

Bende, József: Pilinszky Franciaországban. Tiszatáj, (50) 11. pp. 73-74. (1996)

Emmanuel, Pierre: Pierre Emmanuel Pilinszkyhez írt leveleiből*. Tiszatáj, (50) 11. pp. 75-78. (1996)

Deguy, Michel: Pilinszky János. Tiszatáj, (50) 11. pp. 79-81. (1996)

Csűrös, Miklós: Beszélgetés és tanulmány : Nagy Imre: Bertók László : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 11. pp. 82-83. (1996)

Monostori, Imre: A filológia dicsérete : Tasi József: József Attila és a Bartha Miklós Társaság : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 11. pp. 84-88. (1996)

Füzi, László: Egy „magán-irodalomtörténet" fejezetei : Domokos Mátyás: Leletmentés : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 11. pp. 88-91. (1996)

Beke, György: Körséták a Kárpát-medencében. Tiszatáj, (50) 11. pp. 92-96. (1996)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (50) 11. p. 97. (1996)

Marsall, László: Gombnyomások : [vers]. Tiszatáj, (50) 12. pp. 3-5. (1996)

Határ, Győző: Viola da gamba : elégia. Tiszatáj, (50) 12. pp. 6-7. (1996)

Lászlóffy, Aladár: Asztali arcom : [vers]. Tiszatáj, (50) 12. p. 8. (1996)

Tornai, József: Egy körtefa története. Tiszatáj, (50) 12. pp. 9-21. (1996)

Utassy, József: A kakukkfű illata ; Sándor bácsi : [versek]. Tiszatáj, (50) 12. pp. 22-23. (1996)

Háy, János: Három levél : Az afrikai lányhoz ; A szív helyére költöző lányhoz ; Magának. Tiszatáj, (50) 12. pp. 24-26. (1996)

Balogh, Tamás: Esti Kornélt lerajzolják. Tiszatáj, (50) 12. pp. 27-32. (1996)

Plugor, Magor: Ha én lennék Theirésziasz ; Bőrharisnya elindul ; A nyárfák ; A damaszkuszi út : [vers]. Tiszatáj, (50) 12. pp. 33-35. (1996)

Kelemen, Zoltán: Mozart tele ; Hármasság ; Napablak : [versek]. Tiszatáj, (50) 12. pp. 36-37. (1996)

Hargitai, Péter: Bálványteremtő ima ; „Elment anyád" : [versek]. Tiszatáj, (50) 12. pp. 38-39. (1996)

Kántor, Lajos: Ady-margó, 1996. Tiszatáj, (50) 12. pp. 40-44. (1996)

Lázáry, René Sándor: Guirlande-szonáta. Tiszatáj, (50) 12. pp. 45-49. (1996)

Bálint, Tibor: Az utolsó ítélet : [novella]. Tiszatáj, (50) 12. pp. 50-59. (1996)

Cseh összeállításunk elé. Tiszatáj, (50) 12. pp. 60-61. (1996)

Niederhauser, Emil: František Palacký helye a kelet-európai történetírásban. Tiszatáj, (50) 12. pp. 62-63. (1996)

Pražák, Richard: František Palacký és a magyar reformmozgalom. Tiszatáj, (50) 12. pp. 64-68. (1996)

Fried, István: František Palacký és a magyar irodalom. Tiszatáj, (50) 12. pp. 69-76. (1996)

Szajbély, Mihály: Csáth Géza Szabadkája. Tiszatáj, (50) 12. pp. 77-84. (1996)

Bertha, Zoltán: Bálint Tibor: Bábel toronyháza : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 12. pp. 85-91. (1996)

Büky, László: Plugor Magor-Plugor Sándor: Angyallétra : [könyvismertetés]. Tiszatáj, (50) 12. pp. 91-93. (1996)

Balogh, Tibor: Között lenni, teljesebbé válni : gondolatok a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia szegedi színrelépése alkalmából. Tiszatáj, (50) 12. pp. 94-96. (1996)

Szerkesztői asztal. Tiszatáj, (50) 12. p. 97. (1996)

Péter, László: Tömörkény "Egypercesek". Tiszatáj, (50) 31. pp. 1-8. (1996)

Vadai, István: "Kötve vagy, szerencse, hogy az én lábamhoz..." : megjegyzések Zrínyi Miklós eposzához. Tiszatáj, (50) 32. pp. 1-8. (1996)

Szajbély, Mihály: Vörösmarty Mihály elhamvadt versei. Tiszatáj, (50) 33. pp. 1-16. (1996)

Lukácsy, Sándor: A prédikáció mint irodalom. Tiszatáj, (50) 34. pp. 1-14. (1996)

Sánta, Gábor: "Nem élhetek Pest nélkül" : Krúdy Gyula Budapestje. Tiszatáj, (50) 35. pp. 1-19. (1996)

Árpás, Károly: What's Hecuba to him, or he to Hecuba... : Baka István Helsingőr című verséről. Tiszatáj, (50) 36. pp. 1-8. (1996)

Hász-Fehér, Katalin: A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáiban. Tiszatáj, (50) 37. pp. 1-19. (1996)

Alföldy, Jenő: Értelmes szem - ihletett szó : Csanádi Imre: Írott képek. Tiszatáj, (50) 38. pp. 1-12. (1996)

Aczél, Géza: Termő avantgárd : Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek. Tiszatáj, (50) 39. pp. 1-11. (1996)

This list was generated on 2021. március 1. 10:53:30 CET.